Subsidie regelingen

Leidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

by Groenopdak on 15 juli 2017 No comments

Oud Gastel uitvoering 10Gemeente Leidschendam – Voorburg geeft subsidie op het duurzaam verbouwen van je huis. In dit geval op het plaatsen van zonnepanelen, groene daken en het toevoegen van isolatie. Voor groene daken bedraagt deze subsidie 30%, dat is ongeveer € 16,5 per m².

 

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De subsidie voor groene daken is 25% van de kosten tenzij u het met buurtbewoners hetzelfde moment laat aanleggen dan krijgt u 30%.
 • Het toevoegen van dakisolatie wordt gesubsidieerd met 20% als het oppervlak meer dan 35 m² is (en de isolatie meer dan 2,5).
 • Het oppervlak is minimaal 5 m²
 • De kosten zijn minimaal 1000 euro per subsidie aanvraag (isolatie maatregelen en/of zonnepanelen mogen ook meetellen voor dit bedrag).
 • De helling is niet meer dan 45 graden
 • Het dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraat laag en vegetatielaag
 • De subsidie aanvraag moet aangevraagd worden voordat het groene dak wordt aangelegd.
 • Je bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)

U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ervaring met of diploma’s/certificaten heeft voor het aanbrengen of installeren van de voorzieningen.

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 6 x 6 meter = 36 m². Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.980,- euro waarvan u € 594,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

We kunnen er ook isolatie bij aanleggen ónder het sedumdak. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46).  De extra kosten hiervoor zijn ongeveer € 508 euro.  U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 20% subsidie krijgen voor de isolatie. Het totale subsidie bedrag is dan € 586,6 euro.

Aanleg kostenSubsidie alleenSubsidie Met buurtbewoners
sedumdak€ 1.940,-25% = € 485,-30% = € 582,-
dakisolatie€     508,-20% = € 101,625% = € 127,-
Totaal:€ 2.448,-

€ 586,6     

€ 709                 

 

Na aanleg:

U krijgt het subsidiebedrag uitbetaald als u de energiemaatregel heeft geplaatst en betaald. Bij de bevestiging van de reservering heeft u een formulier Verzoek tot vaststelling subsidie ontvangen. Stuur deze terug  met een kopie van de factuur van de aannemer, een betaalbewijs en een kopie van uw nieuwe energielabel. In geval van een groen dak stuurt u een foto van het groene dak mee (in plaats van de kopie van het energielabel).

 

Meer informatie: https://www.lv.nl/subsidie-groen-dak-zonnepanelen-en-isolatie

read more
GroenopdakLeidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

Nijmegen heeft een groene daken subsidie

by Groenopdak on 12 juli 2017 No comments

subsidie foto NijmegenNijmegen is een grote stad met een mooi historisch centrum maar behalve de mooie architectuur, geschiedenis en vele woningen heeft het ook veel daken waar een groendak op kan! Dat ziet de gemeente ook en daarom geeft het € 25 euro per vierkante meter subsidie.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 30 m2 voor een woning en 100m2 voor een ander pand.
 • De subsidie voor groene daken is € 25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of €500 euro dus 100 m²
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk beginnen.
 • De regeling geldt alleen voor woningen en panden gelegen in het op de kaart aangegeven deel van Nijmegen
 • U krijgt alleen subsidie voor daken die niet van metaal zijn.

Het subsidie gebied:

subsidiegebied nijmegen

Het rood geaceerde gebied is door de gemeente aangewezen voor de subsidie.

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het:

Stap 1. De aanvraag

De subsidie aanvraag kun je online met de DigiD doen óf door het aanvraagformulier in te vullen en met de post te verzenden. U vraagt met de subsidie aanvraag ook meteen om een voorschot van 50% van de subsidie.

Stap 2. De aanleg

Het groene dak moet binnen 6 maanden na de goedkeuring aangelegd zijn.

Stap 3. Gereedmelding

De aanleg moet binnen 6 maanden gebeuren maar de gereedmelding ook. Het gereedmelden gaat het snelst met DigiD maar het kan ook met het gereedmeldingsformulier en verzend per post. Je moet foto’s sturen van de aanleg, het einresultaat en indien van toepassing van de gewijzigde regenwaterafvoer.

 

Het Waterservicepunt beoordeelt of het groendak en de regenwaterafvoer aan de gestelde eisen voldoen en of u extra maatregelen moet nemen. Daarna krijgt u het restant van het subsidiebedrag.

voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Nijmegen.

read more
GroenopdakNijmegen heeft een groene daken subsidie

Groene daken Rotterdam

by Groenopdak on 8 juli 2017 No comments
de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

Een van de actiefste gemeentes op het gebied van verduurzamen en groene daken is gemeente Rotterdam. De medewerkers van de gemeente zijn er deskundig in en delen hun informatie en kennis graag met je. De gemeente zelf deelt graag in de kosten voor de aanleg van het groene dak.

Inmiddels ligt er in Rotterdam al 235.000m² groen dak.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet bestaan uit de volgende lagen:
  • Wortelwerende laag,
  • Drainagemat,
  • Voedingsbodem (substraat of substraatrollen),
  • Vegetatie (planten).
 • De minimaal aan te leggen sedumdak heeft een oppervlakte van 10 m²;
 • De waterberging moet minimaal 25 liter per m² zijn;
 • Het ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak deugdelijk en zorgvuldig is uitgevoerd.
 • De subsidie voor groene daken is €20,- /m² met een maximum van 50% van de kosten, vanaf 2019 wordt dit bedrag verlaagt naar € 15,- euro per vierkante meter.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

De subsidie aanvraag is niet heel moeilijk maar je moet wel wat belangrijke zaken doorsturen:

 • Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een afschrift van de koopakte of uittreksel uit de kadastrale legger;
 • Machtiging, wanneer aanvrager niet de eigenaar is;
 • Foto, kaart of technische tekening van het dak;
 • Productinformatie/ productblad met aantal L/m² waterbufferend vermogen
 • Planning van de werkzaamheden
 • Gespecificeerde begroting/ offerte van kosten van de begroeid dak voorzieningen, voorzien van aantal m² en laagopbouw.

U krijgt doorgaans binnen 8 weken antwoord op de subsidie aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Na het toekennen moet u binnen drie maanden beginnen met het begroenen van uw dak. Opdracht verlenen telt als beginnen maar we raden aan om dit meteen te doen om problemen te voorkomen. Onze uitvoeringsplanning zit doorgaans twee maanden vol.

Het geld wordt uiterlijk vier weken na vaststelling van uw groene dak op uw rekening overgemaakt. Voor de aanvulling vanuit de waterschappen hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen.

read more
GroenopdakGroene daken Rotterdam

Nieuwe subsidie groene daken in Tilburg

by Groenopdak on 4 juli 2017 No comments

subsidie foto TilburgEr is een nieuwe subsidie groene daken in de gemeente Tilburg. De gemeente heeft sinds dit voorjaar een subsidie voor groene daken. De subsidie is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, bedrijven, instellingen én ontwikkelaars.

“Wethouder Mario Jacobs: “Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en verduurzamen van het stedelijk gebied. Onder andere door de regulering van water en temperatuur, de betekenis voor biodiversiteit, uitstraling en beleving. En ze passen binnen het streven om in 2045 klimaatneutraal te zijn.”

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet ontworpen, aangelegd en onderhouden worden door een gespecialiseerd bedrijf
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten.
 • Voor particulieren is het maximum subsidie bedrag 2.500 euro dus 100 m²
 • Voor VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties is het maximum subsidie bedrag 25.000 euro dus 1000 m²

Looptijd

De regeling gaat in op 1 juni 2017 en loopt tot 1 januari 2019. Daarna evalueert de gemeente Tilburg de regeling en bekijkt of de regeling wordt voortgezet.

Advies bij u thuis

De aanleg van het sedumdak kan vaak op bestaande daken. Het is ongeveer even zwaar als een dak met grind maar behalve de sterkte is het ook belangrijk om te kijken of de dakbedekking nog goed is en/of er speciale voorzieningen nodig zijn voor de planten.

Wij komen altijd graag bij u langs om te kijken en om advies te geven of een groendak mogelijk is. Wilt u ook weten of uw dakbedekking nog goed genoeg is? Een bevriende adviseur van DNA Dak en Gevel, Paul Geerts kan u hier goed advies over geven.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

read more
GroenopdakNieuwe subsidie groene daken in Tilburg

Groendak subsidie Den Haag

by Groenopdak on 1 mei 2017 No comments

Tot en met 1 september 2018 geeft de gemeente Den Haag subsidie op groene daken. Overweegt u om planten op uw dak aan te brengen in de vorm van een groendak? Dan kan de gemeente u € 25,- euro per m² subsidie geven.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 20 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond en dit hebben gemeld bij de gemeente.
 • Het groene dak moet voldoen aan de bouwregels; vraag dus een gespecialiseerd bedrijf!
 • Het waterbergende vermogen van het groene dak moet meer dan 18 Liter per m². Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25 Liter per m².
 • Het dak mag niet schuiner dan 35º graden zijn
 • Het groene dak moet minimaal een wortelwerende laag hebben.
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of € 10.000,- euro.
 • Deze subsidie mag gecombineerd worden met de Subsidie dak- en vloerisolatie 2016-2018 van de gemeente (€ 12,5 /m² met een max van 50% van de kosten).

 

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente Den Haag krijgt.

U kunt er ook voor kiezen om een “Omgekeerd dak” aan te laten leggen. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46), hier overheen komt nog een dam remmende laag en om alles op zijn plek te houden gebruiken we geen dakgrind máár een sedumdak. De totale kosten hiervoor komen op gemiddeld € 1.400,- (inclusief het sedumdak). U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 12,5 / m² subsidie krijgen voor de isolatie. In dit geval zal dat ongeveer € 700,- euro in het totaal zijn.

Aanvragen:Enschede uitvoering Roos 06

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de leverancier of aannemer die het groene dak gaat aanleggen;
 • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.

U ontvangt  binnen 12 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Wanneer je het gereed meldt moet de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd) en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-groene-daken-20162018.htm

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm

read more
GroenopdakGroendak subsidie Den Haag

Fiscale voordelen van een groen dak

by Groenopdak on 26 april 2017 No comments

apple-589640_1920Als eigenaar van een bedrijf heb je veel aan het hoofd, de vele fiscale voordelen uitzoeken die je nog kan halen met slimme investeringen zullen niet bovenaan je to-do lijstje staan. Daarom leggen we hier graag uit welke fiscale voordelen je kunt behalen wanneer je het bedrijfspand verduurzaamt. Een sedumdak op je bedrijf heeft namelijk veel voordelen, niet in het minst de bijdrage die het levert voor de reducering van je CO2 footprint én de uitstraling van een duurzaam imago.

Allereerst wil je natuurlijk een richtprijs om antwoord te hebben op de vraag “Wat kost een groen dak?” De kosten van een sedumdak per m² hangt wel af van de vormgeving en bereikbaarheid. Wij willen transparant werken en geven daarom je graag al een idee van de kosten:

OppervlakRichtprijs
< 20 m²€ 52,- / m²
20-150 m²€ 47,- / m²
150 – 500 m²€ 44,- / m²
500 – 1000 m²€ 40,- / m²
> 1000 m² € 35,- / m²

*prijzen zijn exclusief btw en met een goede tot gemiddelde bereikbaarheid en aangelegd met sedummatten zodat het meteen groen is.

Wil je een nauwkeurigere prijsindicatie vraag dan vrijblijvend een offerte op.

1.      Subsidie groene daken

Voor zover bij ons bekend hebben nu de volgende 18 gemeentes een subsidie voor groene daken: Almelo, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Soest, Tilburg, Utrecht, Zoeterwoude, Zwijndrecht.

Staat jouw gemeente er niet tussen en wil je weten of jou gemeente een subsidie voor groene daken heeft? Bel ons even dan zoeken we het voor je na.

2.      Milieu-investeringsaftrek voor een groen dak

Je dak voorzien van een sedum dakbedekking is een duurzame investering en komt daarom in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een aftrekpost voor duurzame investeringen, in het geval van het groendak mag je 36% van de inverstering hiervoor opgeven.

Om het exacte voordeel te bereken, en te bekijken of dit voor u mogelijk is, zou u de accountant moeten vragen. Een groen dak (vegetatiedak) heeft als bedrijfsmiddelcode F6420. De regeling staat hier ook verder uitgelegd: http://bit.ly/2ot7JeU

3.      De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Naast de Mia regeling bestaat er ook een tweede fiscale aftrekpost voor duurzame investeringen. Dit is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Vamil-regeling is ook een manier om duurzame investeringen versneld af te schrijven. In het geval van een groendak kan dat met 75% van de investering.

Voor meer informatie kun je het beste navraag doen bij je boekhouder / accountant. De regeling staat hier ook verder uitgelegd: http://bit.ly/2ot7JeU

Het groen dak (vegetatiedak) heeft als bedrijfsmiddelcode F6420.

4.      EIA voor de zonnepanelen

Huh zonnepanelen? Ja Zonnepanelen en een sedumdak zijn hele goede vrienden. Het sedumdak zorgt er namelijk voor dat de zonnepanelen 10% meer rendement behalen.

De EIA is ook een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2017 is dit bedrag 55,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Om het exacte voordeel te bereken, en te bekijken of dit voor u mogelijk is, zou u de accountant moeten vragen. Meer informatie vindt je op de website van de belastingdienst: http://bit.ly/2q3ZSo9

 

 

read more
GroenopdakFiscale voordelen van een groen dak

Subsidie voor groene daken in Amstelveen

by Groenopdak on 25 april 2017 No comments

subsidie foto AmstelveenVeel gemeentes in de randstad weten het al, groene daken zijn goed voor de bewoners maar ook voor de gemeente. De gemeente Amstelveen wil daarom haar bewoners stimuleren met een mooie subsidie regeling voor groene daken.

 Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een hele mooie uitgebreide subsidie regeling maar wel  met een paar belangrijke voorwaarden:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 15 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond.
 • De woning of het bedrijfspand moeten 3 jaar oud zijn.
 • Voor daken groter dan 40 m² moet de aanleg plaats vinden door een professional;
 • Een basis groen dak (vaak een sedumdak) moet minimaal 25 Liter /m² bergen
 • Een Biodivers groen dak heeft een verhoogde waarde voor de biodiversiteit door meer waterberging (40 Liter/m²) en een beplantingsplan dat de gemeente goedgekeurd.
  • Wij helpen graag met het maken van een specifiek plan voor de planten op je dak!
 • De gemeente vergoed 1/3e van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor bedrijven is dat dus het excl. Btw bedrag voor particulieren incl. btw.

 

Prijzen:

De gemeente maakt dus onderscheid in het type groendak. Hier is een overzicht van de subsidie:

Oppervlak15-100 m²100-200 m²> 250 m²
Type dakSedumBiodiversSedumBiodiversSedumBiodivers
Subsidie/ m²€ 30,-€ 50,-€ 20,-€ 40,-€ 10,-€ 30,-
Maximaal (1/3 kosten)€ 1.833,-€ 5.000,-€ 3.667,-€ 10.000,-€ 4.583,-€ 15.000,-

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 385,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Wanneer u zelf het sedumdak: (dit mag tot 40 m²)
  • Eigendomsbewijs van het gebouw,
  • Schets van de eindsituatie met m²
  • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.
 • Wanneer u het door een bedrijf laat doen (verplicht bij meer dan 40 m²)
  • Eigendomsbewijs van het gebouw,
  • Schets van de eindsituatie met m² (verzorgen we graag voor u)
  • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.
  • Offerte met de volledige werkomschrijving;

U ontvangt  binnen 13 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Let op je moet de subsidie wel minimaal 8 weken voor uitvoering aanvragen! Bij dit formulier moeten de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd), een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Gezond-en-veilig-wonen-en-leven/Duurzaamheid-en-milieu/Groene-daken-subsidie.htm

read more
GroenopdakSubsidie voor groene daken in Amstelveen

Meer groene daken in Leiden dankzij subsidie

by Groenopdak on 21 april 2017 No comments

IMG-20160831-WA0022De gemeente Leiden ondersteunt inwoners die een groen dak willen aanleggen met de Subsidie Groene Daken. Deze subsidie is niet alleen voor woningeigenaren, maar bijvoorbeeld ook voor erfpachters, een vereniging van eigenaren en woningcorporaties. Huurders mogen subsidie aanvragen als de verhuurder schriftelijk akkoord is. De regeling geldt tot 1 januari 2018.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • De subsidieaanvraag voor het groene dak omvat minimaal 15 m2 ;
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; (wij kunnen u 10 jaar garantie geven hierop);
 • ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;
 • Het groene dak moet binnen zes maanden na datum van subsidie verlening aangelegd zijn.
 • De subsidie bedraagt € 25,- euro per m² met een maximum van € 15.000 euro.

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Een gespecificeerde begroting van de aanlegkosten van het groene dak
 • Een werkomschrijving/ werkplanning
 • Situatietekening;
 • Een foto van het dak
 • een intentieverklaring tot het voor minimaal vijf jaar instandhouden van het groene dak;
 • indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder.
 • Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de gezamenlijke eigenaren worden ingediend. Een collectieve aanvraag kan gebruik maken van de bijlage. Voor elke deelnemer aan het collectief moeten bovenstaande bijlagen toegevoegd worden.

U ontvangt  binnen 8 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Bij dit formulier moeten de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd), een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/subsidies/groene-daken/

 

read more
GroenopdakMeer groene daken in Leiden dankzij subsidie

Gemeente Apeldoorn subsidie op groene daken

by Groenopdak on 19 april 2017 No comments

 

DSC_1700Apeldoorn, de gemeente midden in al het groen wordt zelfs nog groener! De gemeente Apeldoorn geeft op groene daken subsidie. Waarom? Voornamelijk om het rioleringsnetwerk te ontlasten. Verder helpt het de gezondheid en luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ook de verkoeling en de aanwinst voor de biodiversiteit is mooi meegenomen.

 

 Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • Uw woonhuis of bedrijfspand ligt in een gebied met een gemengd rioolstelsel (vuil water en regenwater) en uw dak is hierop aangesloten
 • De subsidieaanvraag voor het groene dak omvat minimaal 35 m2 ;
 • het dak is constructief geschikt voor de extra belasting ervan
 • U hebt een subsidieaanvraag gedaan vóór u start met de werkzaamheden;
 • Voor particuliere eigenaren bedraagt de hoogte van de subsidie € 30 per m2 aangelegd groen dak, met een maximum van 50% van de kosten en een maximum van € 2.500 per aanvraag;
 • Voor instellingen en bedrijven bedraagt de subsidie € 30 per m2, met een maximum tot 50% van de kosten en een maximum van € 25.000 per aanvraag.

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 577,5 euro van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Een gespecificeerde begroting van de aanlegkosten van het groene dak
 • Een werkomschrijving
 • Bouwvergunning of constructieve berekening van het groene dak
 • Een foto van het dak
 • Naam en adres van de aannemer(s)
 • Bewijs van eigendom door middel van een authentiek afschrift van de (koop-)akte of een gewaarmerkt recent uittreksel uit het kadastrale register
 • Een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • Een opgave van de ontvangst of nog te ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van derden.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.apeldoorn.nl/groenedaken

Let op! Op de website staat alleen budget voor 2016. De gemeente laat nog weten of dit ook voor 2017 geldt!

read more
GroenopdakGemeente Apeldoorn subsidie op groene daken

Subsidie op groene daken Groningen

by Groenopdak on 18 april 2017 No comments

een groen dak

In 2008 kwam gemeente Groningen al als een van de eerste gemeentes met een subsidie en beleid voor groene daken. Sterker nog de gemeente heeft de ambitie om de groenste stad te worden. Mede daarom is er ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Daknatuur in de binnenstad van Groningen. Planten die aantrekkelijk zijn voor de bijen en vlinders maar ook voor vogels.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • Het dak moet minimaal 6 m² of groter zijn;
 • U moet de eigenaar zijn;
 • Het moet aangelegd worden door een specialist;
 • U mag pas beginnen met de aanleg ná verlening van de subsidie
 • Het groene dak moet een jaar na verlening van de subsidie aangelegd zijn;
 • De gemeente heeft per jaar een budget voor groene daken beschikbaar. Daarom geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • 30 euro per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 100 m2
 • 20 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 100 tot 250 m2
 • 10 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 250 tot 1000 m2

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 630,- euro van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de groene dakenspecialist;
 • Situatietekening op schaal (helpen we u graag mee)
 • Foto van uw dak in de huidige situatie
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar

U krijgt binnen 2 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag goedgekeurd wordt. Wanneer de gemeente u de subsidie toekent heeft u een jaar de tijd om uw groene dak aan te laten leggen. Na de aanleg meldt u dit aan de gemeente, die stuurt vervolgens een inspecteur langs om het te controleren. U ontvangt daarna binnen 8 weken de subsidie.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen

 

read more
GroenopdakSubsidie op groene daken Groningen