groendak

All posts tagged groendak

Leidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

by Groenopdak on 15 juli 2017 No comments

Oud Gastel uitvoering 10Gemeente Leidschendam – Voorburg geeft subsidie op het duurzaam verbouwen van je huis. In dit geval op het plaatsen van zonnepanelen, groene daken en het toevoegen van isolatie. Voor groene daken bedraagt deze subsidie 30%, dat is ongeveer € 16,5 per m².

 

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De subsidie voor groene daken is 25% van de kosten tenzij u het met buurtbewoners hetzelfde moment laat aanleggen dan krijgt u 30%.
 • Het toevoegen van dakisolatie wordt gesubsidieerd met 20% als het oppervlak meer dan 35 m² is (en de isolatie meer dan 2,5).
 • Het oppervlak is minimaal 5 m²
 • De kosten zijn minimaal 1000 euro per subsidie aanvraag (isolatie maatregelen en/of zonnepanelen mogen ook meetellen voor dit bedrag).
 • De helling is niet meer dan 45 graden
 • Het dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraat laag en vegetatielaag
 • De subsidie aanvraag moet aangevraagd worden voordat het groene dak wordt aangelegd.
 • Je bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)

U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ervaring met of diploma’s/certificaten heeft voor het aanbrengen of installeren van de voorzieningen.

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 6 x 6 meter = 36 m². Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.980,- euro waarvan u € 594,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

We kunnen er ook isolatie bij aanleggen ónder het sedumdak. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46).  De extra kosten hiervoor zijn ongeveer € 508 euro.  U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 20% subsidie krijgen voor de isolatie. Het totale subsidie bedrag is dan € 586,6 euro.

Aanleg kostenSubsidie alleenSubsidie Met buurtbewoners
sedumdak€ 1.940,-25% = € 485,-30% = € 582,-
dakisolatie€     508,-20% = € 101,625% = € 127,-
Totaal:€ 2.448,-

€ 586,6     

€ 709                 

 

Na aanleg:

U krijgt het subsidiebedrag uitbetaald als u de energiemaatregel heeft geplaatst en betaald. Bij de bevestiging van de reservering heeft u een formulier Verzoek tot vaststelling subsidie ontvangen. Stuur deze terug  met een kopie van de factuur van de aannemer, een betaalbewijs en een kopie van uw nieuwe energielabel. In geval van een groen dak stuurt u een foto van het groene dak mee (in plaats van de kopie van het energielabel).

 

Meer informatie: https://www.lv.nl/subsidie-groen-dak-zonnepanelen-en-isolatie

read more
GroenopdakLeidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

Nijmegen heeft een groene daken subsidie

by Groenopdak on 12 juli 2017 No comments

subsidie foto NijmegenNijmegen is een grote stad met een mooi historisch centrum maar behalve de mooie architectuur, geschiedenis en vele woningen heeft het ook veel daken waar een groendak op kan! Dat ziet de gemeente ook en daarom geeft het € 25 euro per vierkante meter subsidie.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 30 m2 voor een woning en 100m2 voor een ander pand.
 • De subsidie voor groene daken is € 25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of €500 euro dus 100 m²
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk beginnen.
 • De regeling geldt alleen voor woningen en panden gelegen in het op de kaart aangegeven deel van Nijmegen
 • U krijgt alleen subsidie voor daken die niet van metaal zijn.

Het subsidie gebied:

subsidiegebied nijmegen

Het rood geaceerde gebied is door de gemeente aangewezen voor de subsidie.

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het:

Stap 1. De aanvraag

De subsidie aanvraag kun je online met de DigiD doen óf door het aanvraagformulier in te vullen en met de post te verzenden. U vraagt met de subsidie aanvraag ook meteen om een voorschot van 50% van de subsidie.

Stap 2. De aanleg

Het groene dak moet binnen 6 maanden na de goedkeuring aangelegd zijn.

Stap 3. Gereedmelding

De aanleg moet binnen 6 maanden gebeuren maar de gereedmelding ook. Het gereedmelden gaat het snelst met DigiD maar het kan ook met het gereedmeldingsformulier en verzend per post. Je moet foto’s sturen van de aanleg, het einresultaat en indien van toepassing van de gewijzigde regenwaterafvoer.

 

Het Waterservicepunt beoordeelt of het groendak en de regenwaterafvoer aan de gestelde eisen voldoen en of u extra maatregelen moet nemen. Daarna krijgt u het restant van het subsidiebedrag.

voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Nijmegen.

read more
GroenopdakNijmegen heeft een groene daken subsidie

Nieuwe subsidie groene daken in Tilburg

by Groenopdak on 4 juli 2017 No comments

subsidie foto TilburgEr is een nieuwe subsidie groene daken in de gemeente Tilburg. De gemeente heeft sinds dit voorjaar een subsidie voor groene daken. De subsidie is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, bedrijven, instellingen én ontwikkelaars.

“Wethouder Mario Jacobs: “Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en verduurzamen van het stedelijk gebied. Onder andere door de regulering van water en temperatuur, de betekenis voor biodiversiteit, uitstraling en beleving. En ze passen binnen het streven om in 2045 klimaatneutraal te zijn.”

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet ontworpen, aangelegd en onderhouden worden door een gespecialiseerd bedrijf
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten.
 • Voor particulieren is het maximum subsidie bedrag 2.500 euro dus 100 m²
 • Voor VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties is het maximum subsidie bedrag 25.000 euro dus 1000 m²

Looptijd

De regeling gaat in op 1 juni 2017 en loopt tot 1 januari 2019. Daarna evalueert de gemeente Tilburg de regeling en bekijkt of de regeling wordt voortgezet.

Advies bij u thuis

De aanleg van het sedumdak kan vaak op bestaande daken. Het is ongeveer even zwaar als een dak met grind maar behalve de sterkte is het ook belangrijk om te kijken of de dakbedekking nog goed is en/of er speciale voorzieningen nodig zijn voor de planten.

Wij komen altijd graag bij u langs om te kijken en om advies te geven of een groendak mogelijk is. Wilt u ook weten of uw dakbedekking nog goed genoeg is? Een bevriende adviseur van DNA Dak en Gevel, Paul Geerts kan u hier goed advies over geven.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

read more
GroenopdakNieuwe subsidie groene daken in Tilburg

Groendak subsidie Den Haag

by Groenopdak on 1 mei 2017 No comments

Tot en met 1 september 2018 geeft de gemeente Den Haag subsidie op groene daken. Overweegt u om planten op uw dak aan te brengen in de vorm van een groendak? Dan kan de gemeente u € 25,- euro per m² subsidie geven.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 20 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond en dit hebben gemeld bij de gemeente.
 • Het groene dak moet voldoen aan de bouwregels; vraag dus een gespecialiseerd bedrijf!
 • Het waterbergende vermogen van het groene dak moet meer dan 18 Liter per m². Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25 Liter per m².
 • Het dak mag niet schuiner dan 35º graden zijn
 • Het groene dak moet minimaal een wortelwerende laag hebben.
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of € 10.000,- euro.
 • Deze subsidie mag gecombineerd worden met de Subsidie dak- en vloerisolatie 2016-2018 van de gemeente (€ 12,5 /m² met een max van 50% van de kosten).

 

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente Den Haag krijgt.

U kunt er ook voor kiezen om een “Omgekeerd dak” aan te laten leggen. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46), hier overheen komt nog een dam remmende laag en om alles op zijn plek te houden gebruiken we geen dakgrind máár een sedumdak. De totale kosten hiervoor komen op gemiddeld € 1.400,- (inclusief het sedumdak). U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 12,5 / m² subsidie krijgen voor de isolatie. In dit geval zal dat ongeveer € 700,- euro in het totaal zijn.

Aanvragen:Enschede uitvoering Roos 06

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de leverancier of aannemer die het groene dak gaat aanleggen;
 • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.

U ontvangt  binnen 12 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Wanneer je het gereed meldt moet de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd) en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-groene-daken-20162018.htm

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm

read more
GroenopdakGroendak subsidie Den Haag

Subsidie voor groene daken in Amstelveen

by Groenopdak on 25 april 2017 No comments

subsidie foto AmstelveenVeel gemeentes in de randstad weten het al, groene daken zijn goed voor de bewoners maar ook voor de gemeente. De gemeente Amstelveen wil daarom haar bewoners stimuleren met een mooie subsidie regeling voor groene daken.

 Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een hele mooie uitgebreide subsidie regeling maar wel  met een paar belangrijke voorwaarden:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 15 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond.
 • De woning of het bedrijfspand moeten 3 jaar oud zijn.
 • Voor daken groter dan 40 m² moet de aanleg plaats vinden door een professional;
 • Een basis groen dak (vaak een sedumdak) moet minimaal 25 Liter /m² bergen
 • Een Biodivers groen dak heeft een verhoogde waarde voor de biodiversiteit door meer waterberging (40 Liter/m²) en een beplantingsplan dat de gemeente goedgekeurd.
  • Wij helpen graag met het maken van een specifiek plan voor de planten op je dak!
 • De gemeente vergoed 1/3e van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor bedrijven is dat dus het excl. Btw bedrag voor particulieren incl. btw.

 

Prijzen:

De gemeente maakt dus onderscheid in het type groendak. Hier is een overzicht van de subsidie:

Oppervlak15-100 m²100-200 m²> 250 m²
Type dakSedumBiodiversSedumBiodiversSedumBiodivers
Subsidie/ m²€ 30,-€ 50,-€ 20,-€ 40,-€ 10,-€ 30,-
Maximaal (1/3 kosten)€ 1.833,-€ 5.000,-€ 3.667,-€ 10.000,-€ 4.583,-€ 15.000,-

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 385,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Wanneer u zelf het sedumdak: (dit mag tot 40 m²)
  • Eigendomsbewijs van het gebouw,
  • Schets van de eindsituatie met m²
  • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.
 • Wanneer u het door een bedrijf laat doen (verplicht bij meer dan 40 m²)
  • Eigendomsbewijs van het gebouw,
  • Schets van de eindsituatie met m² (verzorgen we graag voor u)
  • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.
  • Offerte met de volledige werkomschrijving;

U ontvangt  binnen 13 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Let op je moet de subsidie wel minimaal 8 weken voor uitvoering aanvragen! Bij dit formulier moeten de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd), een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Gezond-en-veilig-wonen-en-leven/Duurzaamheid-en-milieu/Groene-daken-subsidie.htm

read more
GroenopdakSubsidie voor groene daken in Amstelveen

Meer groene daken in Leiden dankzij subsidie

by Groenopdak on 21 april 2017 No comments

IMG-20160831-WA0022De gemeente Leiden ondersteunt inwoners die een groen dak willen aanleggen met de Subsidie Groene Daken. Deze subsidie is niet alleen voor woningeigenaren, maar bijvoorbeeld ook voor erfpachters, een vereniging van eigenaren en woningcorporaties. Huurders mogen subsidie aanvragen als de verhuurder schriftelijk akkoord is. De regeling geldt tot 1 januari 2018.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • De subsidieaanvraag voor het groene dak omvat minimaal 15 m2 ;
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; (wij kunnen u 10 jaar garantie geven hierop);
 • ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;
 • Het groene dak moet binnen zes maanden na datum van subsidie verlening aangelegd zijn.
 • De subsidie bedraagt € 25,- euro per m² met een maximum van € 15.000 euro.

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Een gespecificeerde begroting van de aanlegkosten van het groene dak
 • Een werkomschrijving/ werkplanning
 • Situatietekening;
 • Een foto van het dak
 • een intentieverklaring tot het voor minimaal vijf jaar instandhouden van het groene dak;
 • indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder.
 • Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de gezamenlijke eigenaren worden ingediend. Een collectieve aanvraag kan gebruik maken van de bijlage. Voor elke deelnemer aan het collectief moeten bovenstaande bijlagen toegevoegd worden.

U ontvangt  binnen 8 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Bij dit formulier moeten de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd), een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/subsidies/groene-daken/

 

read more
GroenopdakMeer groene daken in Leiden dankzij subsidie

Subsidie op groene daken Groningen

by Groenopdak on 18 april 2017 No comments

een groen dak

In 2008 kwam gemeente Groningen al als een van de eerste gemeentes met een subsidie en beleid voor groene daken. Sterker nog de gemeente heeft de ambitie om de groenste stad te worden. Mede daarom is er ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Daknatuur in de binnenstad van Groningen. Planten die aantrekkelijk zijn voor de bijen en vlinders maar ook voor vogels.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • Het dak moet minimaal 6 m² of groter zijn;
 • U moet de eigenaar zijn;
 • Het moet aangelegd worden door een specialist;
 • U mag pas beginnen met de aanleg ná verlening van de subsidie
 • Het groene dak moet een jaar na verlening van de subsidie aangelegd zijn;
 • De gemeente heeft per jaar een budget voor groene daken beschikbaar. Daarom geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • 30 euro per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 100 m2
 • 20 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 100 tot 250 m2
 • 10 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 250 tot 1000 m2

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 630,- euro van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de groene dakenspecialist;
 • Situatietekening op schaal (helpen we u graag mee)
 • Foto van uw dak in de huidige situatie
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar

U krijgt binnen 2 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag goedgekeurd wordt. Wanneer de gemeente u de subsidie toekent heeft u een jaar de tijd om uw groene dak aan te laten leggen. Na de aanleg meldt u dit aan de gemeente, die stuurt vervolgens een inspecteur langs om het te controleren. U ontvangt daarna binnen 8 weken de subsidie.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen

 

read more
GroenopdakSubsidie op groene daken Groningen

Ook Soest geeft subsidie op groendaken

by Groenopdak on 11 april 2017 No comments

sedumdak voorjaarSoest is een oase van rust met natuurschoon tussen Utrecht en Amersfoort. Om die groene uitstraling te versterken, bij te dragen aan de biodiversiteit, gezondere lucht én om het riool te ontlasten geeft de gemeente subsidie op groendaken.

De gemeente Soest vergoedt een deel van de kosten voor de realisatie van een groen dak op een nieuw of bestaand dak. Alle soorten daken komen in aanmerking. Denk ook aan uw fiets- en/of tuinschuur, uitbouw, serre, kantoor in de tuin of uw garage/carport. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen. Kortom een van de meest complete subsidie van Nederland!

Hoe zit de subsidie op groendaken in elkaar?

De gemeente heeft in haar voorwaarden een aantal eisen opgenomen om ervoor te zorgen dat het wel een bijdrage levert aan de verbetering van Soest:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Aantoonbaar sterk genoeg zijn; verklaring van een constructeur o.i.d. is hiervoor nodig.
 • Het dak is geen dak met dakpannen;
 • Het moet gaan om een extensief groendak. Voorbeelden zijn sedumdaken, kruidendaken, grasdaken en wilde bloemendaken.
 • De bijdrage is 33% procent van de kosten met een maximum van € 30,- per m² (en maximaal € 20.000,- euro per object);
 • De kosten van een bouwkundig expert worden ook tot de aanlegkosten gerekend en dus voor 33% vergoed;

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De constructie laten controleren door een constructeur kost meestal circa 200 a 300 euro. Het voorbeeld dak is een schuurtje van 3 x 5 m¹ = 15 m², het sedumdak hiervoor kust dus circa 900 euro. Uw totale investering is dan 900 + 300 = 1.200,- inclusief btw. De gemeente betaald u hiervan 396,- euro (dus € 26,4 euro/m² in dit geval).

Aanvragen:

Aanvragen kan door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen naar de gemeente met de benodigde bijlage’s:

 • Verklaring van de constructeur;
 • Een offerte van de kosten van de aanleg óf een begroting.
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:100 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak (indien het een bestaand dak is)
 • Een onderhoudsplan voor de eerste 10 jaar na aanleg;
 • een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument, indien vereist

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.soest.nl/subsidie-groene-daken/ 

read more
GroenopdakOok Soest geeft subsidie op groendaken

Groene daken subsidie Utrecht

by Groenopdak on 10 april 2017 No comments

20170328_121915_resizedSubsidie op je sedumdak in de gemeente Utrecht,

Utrecht, het middelpunt van ons landje met mooie oude stadsparken, groene linten en de vele woningen kan nog mooier en groener worden. De gemeente geeft daarom een groene daken subsidie. In augustus 2018 is de regeling iets veranderd en sinds dien maakt de gemeente onderscheid tussen een intensief groendak ( meer dan 200 kg/m² en 45 L/m² waterbuffer) en extensieve groene daken zoals een sedumdak, een kruidendak e.d.

De groene daken subsidie is daardoor voor extensieve groene daken nog maar 25% van de kosten.

Hoe zit de groene daken subsidie in elkaar?

De gemeente heeft in haar voorwaarden een aantal eisen opgenomen om ervoor te zorgen dat het wel een substantiële bijdrage levert aan de verbetering van Utrecht:

 

 

 • Het dak moet groter zijn dan 20 m², wilt u samen met uw buren een aanvraag doen dan moet het minimaal 75 m² bij elkaar zijn;
 • Het dak mag niet schuiner zijn dan 15º omdat bij platte daken de waterberging beter verloopt en ze bijna nooit water hoeven te krijgen;
 • Het moet gaan om een extensief groendak. Voorbeelden zijn sedumdaken, kruidendaken, grasdaken en wilde bloemendaken;
 • Bij een intensief groen dak en is de subsidie 50% van de kosten met een maximum van € 50 per m2.
 • Bij een extensief groen dak en is de subsidie 25% van de kosten met een maximum van € 30 per m2.
 • De kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van EUR 250,00 vergoed;
 • Het groene dak mag pas aangelegd worden ná verlenen van de subsidie.

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan is 25,6 liter per m² en dus kun je tussen de € 13.75 en € 15,- euro per m² krijgen;

Aanvragen:

Aanvragen kan alleen nog maar digitaal via de website van de gemeente met gebruik van uw DigiD. U heeft daarvoor het ingevulde aanvraagformulier nodig en een aantal bijlage:

 • Een offerte van de kosten van de aanleg óf een begroting. Een begroting moet de volgende bedragen bevatten: Materiaalkosten, Manuren / loonkosten, kosten voor bouwkundige advies en overige relevante kosten.
 • Indien uw dak groter is dan 100 m² moet u twee offertes indienen.
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:100 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak
 • Indien u niet de eigenaar bent moet u een toestemmingsformulier laten ondertekenen door de eigenaar.

De gemeente is vaak heel snel met antwoorden maar indien de aanvraag compleet en op tijd ingediend is duurt het uiterlijk 12 weken. Verdere informatie kunt u vinden op: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=804

read more
GroenopdakGroene daken subsidie Utrecht

Subsidie groene daken Amsterdam

by Groenopdak on 18 maart 2017 No comments
Het groene dak van Reigersbos in Amsterdam

Het groene dak van Reigersbos in Amsterdam

Amsterdam, onze trotse hoofdstad met mooie stadsparken, grachten en de vele woningen kan nog mooier en groener worden. De gemeente geeft daarom niet 1 vast bedrag maar keuze uit 2 bedragen per m² subsidie op groene daken.

Hoe zit de regeling in elkaar?

De gemeente heeft het subsidie bedrag bepaald aan de hand van de waterberging van het groene dak. Slim want met meer waterberging kunnen we ook meer soorten planten worden toegepast en daarmee is het nóg beter voor de biodiversiteit. De eisen van gemeente Amsterdam:

 • Het dak moet groter zijn dan 30 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn. (Dat lijkt ons wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs! Wij helpen u graag met dit punt);
 • De waterbuffer van het sedumdak moet meer dan 20 liter per m² zijn;
 • Het groene dak moet deugdelijk en zorgvuldig aangelegd worden;
 • Het groene dak moet binnen 6 maanden afgerond zijn.
 • De bijdrage is als volgt:
  • € 30,- per m² als de waterbuffer tussen de 20 en 30 ltr/m² is;
  • € 50,- per m2 wanneer er een grotere waterbuffer is dan 30 liter per m²
  • Altijd maximaal de helft van de kosten;

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan is 25,6 liter per m² en dus kun je tussen de € 27,5 en € 30,- euro per m² krijgen;

Een wilde bloemendak kost tussen de € 70,- en € 85 ,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan ligt tussen de 34,3 – 39,3 liter per m². De subsidie is dan € 50,- euro per m² met maximaal de helft van de kosten dus in dit geval tussen de € 35,- en € 42,5 per m²

Heb je liever een dakterras met gazon? Het gazon is een groendak dat ongeveer 53 liter per m² waterbuffer heeft. Dat komt dus in aanmerking voor € 50,- euro per m². De kosten voor een gazon op je dak liggen ongeveer tussen € 78,- en € 85,- euro per m². De subsidie ligt dan tussen de € 39,- en € 42,5 per m².

Aanvragen:

Aanvragen kan alleen nog maar digitaal via de website van de gemeente met gebruik van uw DigiD. U heeft daarvoor het ingevulde aanvraagformulier nodig en een aantal bijlage:

 • Offerte van de kosten van de aanleg; bij subsidie aanvragen kleiner dan €5.000,- euro dient de offerte door u en ons ondertekend te zijn;
 • Berekening en/of uiteeinzetting inclusief productinformatie waaruit de opgegeven wateropslagcapaciteit blijft. (hebben we voor u);
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:500 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak
 • Een kleurenkopie van de bankpas (beide zijden), tenzij u als aanvrager al beschikt over een crediteurennummer;
 • Indien u niet de eigenaar bent moet u een toestemmingsformulier laten ondertekenen door de eigenaar.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D#case_%7B7F8A2370-D0F7-49EC-8AA5-C7F8EA055C9D%7D

read more
GroenopdakSubsidie groene daken Amsterdam