groene daken

All posts tagged groene daken

Leidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

by Groenopdak on 15 juli 2017 No comments

Oud Gastel uitvoering 10Gemeente Leidschendam – Voorburg geeft subsidie op het duurzaam verbouwen van je huis. In dit geval op het plaatsen van zonnepanelen, groene daken en het toevoegen van isolatie. Voor groene daken bedraagt deze subsidie 30%, dat is ongeveer € 16,5 per m².

 

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De subsidie voor groene daken is 25% van de kosten tenzij u het met buurtbewoners hetzelfde moment laat aanleggen dan krijgt u 30%.
 • Het toevoegen van dakisolatie wordt gesubsidieerd met 20% als het oppervlak meer dan 35 m² is (en de isolatie meer dan 2,5).
 • Het oppervlak is minimaal 5 m²
 • De kosten zijn minimaal 1000 euro per subsidie aanvraag (isolatie maatregelen en/of zonnepanelen mogen ook meetellen voor dit bedrag).
 • De helling is niet meer dan 45 graden
 • Het dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraat laag en vegetatielaag
 • De subsidie aanvraag moet aangevraagd worden voordat het groene dak wordt aangelegd.
 • Je bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)

U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ervaring met of diploma’s/certificaten heeft voor het aanbrengen of installeren van de voorzieningen.

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 6 x 6 meter = 36 m². Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.980,- euro waarvan u € 594,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

We kunnen er ook isolatie bij aanleggen ónder het sedumdak. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46).  De extra kosten hiervoor zijn ongeveer € 508 euro.  U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 20% subsidie krijgen voor de isolatie. Het totale subsidie bedrag is dan € 586,6 euro.

Aanleg kostenSubsidie alleenSubsidie Met buurtbewoners
sedumdak€ 1.940,-25% = € 485,-30% = € 582,-
dakisolatie€     508,-20% = € 101,625% = € 127,-
Totaal:€ 2.448,-

€ 586,6     

€ 709                 

 

Na aanleg:

U krijgt het subsidiebedrag uitbetaald als u de energiemaatregel heeft geplaatst en betaald. Bij de bevestiging van de reservering heeft u een formulier Verzoek tot vaststelling subsidie ontvangen. Stuur deze terug  met een kopie van de factuur van de aannemer, een betaalbewijs en een kopie van uw nieuwe energielabel. In geval van een groen dak stuurt u een foto van het groene dak mee (in plaats van de kopie van het energielabel).

 

Meer informatie: https://www.lv.nl/subsidie-groen-dak-zonnepanelen-en-isolatie

read more
GroenopdakLeidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

Nijmegen heeft een groene daken subsidie

by Groenopdak on 12 juli 2017 No comments

subsidie foto NijmegenNijmegen is een grote stad met een mooi historisch centrum maar behalve de mooie architectuur, geschiedenis en vele woningen heeft het ook veel daken waar een groendak op kan! Dat ziet de gemeente ook en daarom geeft het € 25 euro per vierkante meter subsidie.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 30 m2 voor een woning en 100m2 voor een ander pand.
 • De subsidie voor groene daken is € 25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of €500 euro dus 100 m²
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk beginnen.
 • De regeling geldt alleen voor woningen en panden gelegen in het op de kaart aangegeven deel van Nijmegen
 • U krijgt alleen subsidie voor daken die niet van metaal zijn.

Het subsidie gebied:

subsidiegebied nijmegen

Het rood geaceerde gebied is door de gemeente aangewezen voor de subsidie.

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het:

Stap 1. De aanvraag

De subsidie aanvraag kun je online met de DigiD doen óf door het aanvraagformulier in te vullen en met de post te verzenden. U vraagt met de subsidie aanvraag ook meteen om een voorschot van 50% van de subsidie.

Stap 2. De aanleg

Het groene dak moet binnen 6 maanden na de goedkeuring aangelegd zijn.

Stap 3. Gereedmelding

De aanleg moet binnen 6 maanden gebeuren maar de gereedmelding ook. Het gereedmelden gaat het snelst met DigiD maar het kan ook met het gereedmeldingsformulier en verzend per post. Je moet foto’s sturen van de aanleg, het einresultaat en indien van toepassing van de gewijzigde regenwaterafvoer.

 

Het Waterservicepunt beoordeelt of het groendak en de regenwaterafvoer aan de gestelde eisen voldoen en of u extra maatregelen moet nemen. Daarna krijgt u het restant van het subsidiebedrag.

voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Nijmegen.

read more
GroenopdakNijmegen heeft een groene daken subsidie

Groene daken Rotterdam

by Groenopdak on 8 juli 2017 No comments
de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

Een van de actiefste gemeentes op het gebied van verduurzamen en groene daken is gemeente Rotterdam. De medewerkers van de gemeente zijn er deskundig in en delen hun informatie en kennis graag met je. De gemeente zelf deelt graag in de kosten voor de aanleg van het groene dak.

Inmiddels ligt er in Rotterdam al 235.000m² groen dak.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet bestaan uit de volgende lagen:
  • Wortelwerende laag,
  • Drainagemat,
  • Voedingsbodem (substraat of substraatrollen),
  • Vegetatie (planten).
 • De minimaal aan te leggen sedumdak heeft een oppervlakte van 10 m²;
 • De waterberging moet minimaal 25 liter per m² zijn;
 • Het ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak deugdelijk en zorgvuldig is uitgevoerd.
 • De subsidie voor groene daken is €20,- /m² met een maximum van 50% van de kosten, vanaf 2019 wordt dit bedrag verlaagt naar € 15,- euro per vierkante meter.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

De subsidie aanvraag is niet heel moeilijk maar je moet wel wat belangrijke zaken doorsturen:

 • Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een afschrift van de koopakte of uittreksel uit de kadastrale legger;
 • Machtiging, wanneer aanvrager niet de eigenaar is;
 • Foto, kaart of technische tekening van het dak;
 • Productinformatie/ productblad met aantal L/m² waterbufferend vermogen
 • Planning van de werkzaamheden
 • Gespecificeerde begroting/ offerte van kosten van de begroeid dak voorzieningen, voorzien van aantal m² en laagopbouw.

U krijgt doorgaans binnen 8 weken antwoord op de subsidie aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Na het toekennen moet u binnen drie maanden beginnen met het begroenen van uw dak. Opdracht verlenen telt als beginnen maar we raden aan om dit meteen te doen om problemen te voorkomen. Onze uitvoeringsplanning zit doorgaans twee maanden vol.

Het geld wordt uiterlijk vier weken na vaststelling van uw groene dak op uw rekening overgemaakt. Voor de aanvulling vanuit de waterschappen hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen.

read more
GroenopdakGroene daken Rotterdam

Nieuwe subsidie groene daken in Tilburg

by Groenopdak on 4 juli 2017 No comments

subsidie foto TilburgEr is een nieuwe subsidie groene daken in de gemeente Tilburg. De gemeente heeft sinds dit voorjaar een subsidie voor groene daken. De subsidie is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, bedrijven, instellingen én ontwikkelaars.

“Wethouder Mario Jacobs: “Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en verduurzamen van het stedelijk gebied. Onder andere door de regulering van water en temperatuur, de betekenis voor biodiversiteit, uitstraling en beleving. En ze passen binnen het streven om in 2045 klimaatneutraal te zijn.”

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet ontworpen, aangelegd en onderhouden worden door een gespecialiseerd bedrijf
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten.
 • Voor particulieren is het maximum subsidie bedrag 2.500 euro dus 100 m²
 • Voor VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties is het maximum subsidie bedrag 25.000 euro dus 1000 m²

Looptijd

De regeling gaat in op 1 juni 2017 en loopt tot 1 januari 2019. Daarna evalueert de gemeente Tilburg de regeling en bekijkt of de regeling wordt voortgezet.

Advies bij u thuis

De aanleg van het sedumdak kan vaak op bestaande daken. Het is ongeveer even zwaar als een dak met grind maar behalve de sterkte is het ook belangrijk om te kijken of de dakbedekking nog goed is en/of er speciale voorzieningen nodig zijn voor de planten.

Wij komen altijd graag bij u langs om te kijken en om advies te geven of een groendak mogelijk is. Wilt u ook weten of uw dakbedekking nog goed genoeg is? Een bevriende adviseur van DNA Dak en Gevel, Paul Geerts kan u hier goed advies over geven.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

read more
GroenopdakNieuwe subsidie groene daken in Tilburg

Groene daken subsidie Utrecht

by Groenopdak on 10 april 2017 No comments

20170328_121915_resizedSubsidie op je sedumdak in de gemeente Utrecht,

Utrecht, het middelpunt van ons landje met mooie oude stadsparken, groene linten en de vele woningen kan nog mooier en groener worden. De gemeente geeft daarom een groene daken subsidie. In augustus 2018 is de regeling iets veranderd en sinds dien maakt de gemeente onderscheid tussen een intensief groendak ( meer dan 200 kg/m² en 45 L/m² waterbuffer) en extensieve groene daken zoals een sedumdak, een kruidendak e.d.

De groene daken subsidie is daardoor voor extensieve groene daken nog maar 25% van de kosten.

Hoe zit de groene daken subsidie in elkaar?

De gemeente heeft in haar voorwaarden een aantal eisen opgenomen om ervoor te zorgen dat het wel een substantiële bijdrage levert aan de verbetering van Utrecht:

 

 

 • Het dak moet groter zijn dan 20 m², wilt u samen met uw buren een aanvraag doen dan moet het minimaal 75 m² bij elkaar zijn;
 • Het dak mag niet schuiner zijn dan 15º omdat bij platte daken de waterberging beter verloopt en ze bijna nooit water hoeven te krijgen;
 • Het moet gaan om een extensief groendak. Voorbeelden zijn sedumdaken, kruidendaken, grasdaken en wilde bloemendaken;
 • Bij een intensief groen dak en is de subsidie 50% van de kosten met een maximum van € 50 per m2.
 • Bij een extensief groen dak en is de subsidie 25% van de kosten met een maximum van € 30 per m2.
 • De kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van EUR 250,00 vergoed;
 • Het groene dak mag pas aangelegd worden ná verlenen van de subsidie.

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan is 25,6 liter per m² en dus kun je tussen de € 13.75 en € 15,- euro per m² krijgen;

Aanvragen:

Aanvragen kan alleen nog maar digitaal via de website van de gemeente met gebruik van uw DigiD. U heeft daarvoor het ingevulde aanvraagformulier nodig en een aantal bijlage:

 • Een offerte van de kosten van de aanleg óf een begroting. Een begroting moet de volgende bedragen bevatten: Materiaalkosten, Manuren / loonkosten, kosten voor bouwkundige advies en overige relevante kosten.
 • Indien uw dak groter is dan 100 m² moet u twee offertes indienen.
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:100 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak
 • Indien u niet de eigenaar bent moet u een toestemmingsformulier laten ondertekenen door de eigenaar.

De gemeente is vaak heel snel met antwoorden maar indien de aanvraag compleet en op tijd ingediend is duurt het uiterlijk 12 weken. Verdere informatie kunt u vinden op: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=804

read more
GroenopdakGroene daken subsidie Utrecht

Groene daken subsidie in Almelo

by Groenopdak on 15 maart 2017 No comments

wildflower dakjeWat een mooie voordelen biedt een groendak hé? Betere luchtkwaliteit, beter leefklimaat, minder hitte in de zomer, minder wateroverlast in de herfst en winter én het bespaart de bewoners op energiekosten! De gemeente Almelo die wil daar graag gebruik van maken en geeft daarom een groene daken subsidie.

Voor u als bewoner zitten er daarnaast ook leuke voordelen aan. Zo neemt een groen dak geen extra ruimte in en bespaart u op een lagere energie rekening en  langere levensduur van de dakbedekking. Extra voordelig is dat het uw huis/ de kamer onder het dak afkoelt in de zomer door verdamping van het regenwater.  Zelf vindt ik de bloemen, bijen en plantjes ook leuker om te zien dan kale zwarte dakbedekking.

 

Hoe zit de regeling in elkaar? De gemeente stelt per jaar een maximaal bedrag vast dat ze dat jaar uitgeven aan deze subsidie. Wie het eerst komt wie het eerst maalt dus. Verder moet het groene dak aan een paar eisen voldoen:

 • Het dak moet groter zijn dan 20 m²;
 • De waterbuffer van het groene dak moet meer dan 15 liter per m²; Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25,3 liter per m².
 • Het dak moet voldoende sterk zijn. (Dat lijkt ons wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs! Wij helpen u graag met dit punt)
 • De subsidie bedraagt € 15,15 euro per m²
 • Het moet een groendak zijn met planten die goed tegen droogte kunnen. Een sedumdak is dus ideaal.
 • De subsidie ontvanger moet binnen 6 maanden na de subsidie verlening het groene dak aangelegd hebben en de factuur ingediend hebben bij de gemeente.

Is uw dak geschikt?

De gemeente Almelo heeft op een groene daken kaart een indicatie geven welke daken waarschijnlijk geschikt zijn voor een groendak én in aanmerking kunnen komen voor de subsidie.

http://almelo.duurzaamheidskaart.nl/GreenroofMap/Home/Map

Wijkt je dak af, neem dan even contact met ons op dan kunnen we ook snel kijken of uw dak aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen:

Wij helpen graag met de aanvraag maar dit gebeurt online op de website van de gemeente. Wanneer u ergens tijdens het invullen van de aanvraag niet uitkomt kunt u ons altijd (tot s avonds 21:00) bellen dan geven we gelijk antwoord.

Verder moet de aanvraag de volgende gegevens bevatten:

 • Een voorstel van het aan te brengen groene dak;
 • Het tijdstip waarop met de uitvoering wordt gestart en de vermoedelijke datum van oplevering;
 • Een opgave van de uitvoeringskosten (offerte is ook goed);
 • Foto van de huidige staat van het dak

Goed om te weten, de gemeente geeft binnen 1 maand antwoord op de subsidie aanvraag. Verdere informatie kunt u vinden op:

https://www.almelo.nl/subsidies-voor-groene-daken

 

read more
GroenopdakGroene daken subsidie in Almelo

Subsidie sedumdaken Eindhoven

by Groenopdak on 7 maart 2017 No comments

De gemeente Eindhoven geeft subsidie op het afkoppelen van regenwater. Één van de maatregelingen die in aanmerking komt voor deze subsidie is het aanleggen van een sedumdak. Super leuk, groen en mooi natuurlijk maar ook erg fijn voor uw portemonnee. De gemeente betaald dus voor een groot deel mee aan de aanleg van een sedumdak.

 

Waarom doet gemeente Eindhoven dit? Groene daken verminderen de belasting op het rioolstelsel en verbeteren de luchtkwaliteit. Dit scheelt de gemeente dus want zo wordt de druk op het rioolstelsel minder en de luchtkwaliteit meer.

Voor u zitten er ook meerdere voordelen aan. Zo neemt een groen dak geen extra ruimte in en bespaart u op een lagere energie rekening en langere levensduur van de dakbedekking. Extra voordelig is dat het uw huis/ de kamer onder het dak afkoelt in de zomer door verdamping van het regenwater.  Zelf vindt ik de bloemen, bijen en plantjes ook leuker om te zien dan kale zwarte dakbedekking.

 

Hoe zit de regeling in elkaar? De gemeente stelt per jaar een maximaal bedrag vast dat ze dat jaar uitgeven aan deze subsidie. Wie het eerst komt wie het eerst maalt dus. Verder moet het groene dak aan een paar eisen voldoen:

 • Het dak moet groter zijn dan 20 m²;
 • De waterbuffer van het groene dak moet meer dan 15 liter per m²; Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25,3 liter per m².
 • Het dak moet voldoende sterk zijn (Dat lijkt ons wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs! Wij helpen u graag met dit punt)
 • De subsidie bedraagt €25,- euro per m²
 • Het maximale subsidie bedrag per aanvraag is €25.000,- oftewel 1000 m² met een maximum van 50% van de uitvoeringskosten.
 • De subsidie is bedoeld voor bestaande woningen / daken;
 • U moet eigenaar zijn en/of het gaat om een bedrijf dat eigenaar is van het pand.
 • De subsidie ontvanger moet binnen 6 maanden na de subsidie verlening zijn gestart met de te realiseren maatregelen en deze maatregelen moeten binnen één jaar zijn uitgevoerd;

Aanvragen:

Wij helpen graag met de aanvraag en kunnen, voor zover mogelijk het aanvraagformulier voor u invullen. Verder moet de aanvraag de volgende gegevens bevatten:

 • Een voorstel van het aan te brengen groene dak; beschrijf hierin om welk dak het gaat, de afmetingen en bij voorkeur ook hoe de waterafvoer verloopt;
 • Een kadastrale kaart van het projectgebied;
 • Het tijdstip waarop met de uitvoering wordt gestart en de vermoedelijke datum van oplevering;
 • Een opgave van de uitvoeringskosten (offerte is ook goed)

Het formulier en verdere informatie kunt u vinden op: https://www.eindhoven.nl/producten/Subsidie-voor-gescheiden-waterafvoer.htm

read more
GroenopdakSubsidie sedumdaken Eindhoven

Subsidie sedumdak Capelle aan den IJssel (2017)

by Groenopdak on 6 maart 2017 No comments

subsidie fotoGemeente Capelle aan den IJssel gaat voor duurzaam! Op 2 februari 2017 heeft de gemeente meerdere maatregelen aangekondigt om samen met bewoners de stad te verduurzamen. Super leuk, groen en mooi natuurlijk maar ook erg fijn voor uw portemonnee. Heeft u een woning, schuur of bedrijfspand in Capelle aan den IJssel? Dan betaald de gemeente voor een groot deel mee aan de aanleg van een sedumdak.

Hoe zit de regeling in elkaar? Het is een vastgesteld bedrag van € 40.000 euro dat de gemeente wil investeren, dat is 1600 m². Wie het eerst komt wie het eerst maalt dus. Verder wordt er in de regeling onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven. We leggen de voorwaarden kort voor u uit

Particulier:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn (lijkt me wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs!);
 • De subsidie bedraagt €25,- euro per m²;
 • Het maximale subsidie bedrag per huishouden is €1.500 oftewel 60 m² en het subsidie bedrag is maximaal 90% van de kosten.

Ondernemer:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn;
 • De subsidie bedraagt €25,- euro per m²;
 • Het maximale subsidie bedrag per bedrijf is €10.000 oftewel 400 m² en het subsidie bedrag is maximaal 50% van de kosten.

Aanvragen:

Wij helpen graag met de aanvraag en kunnen, voor zover mogelijk het aanvraagformulier voor u invullen. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • Een voorstel van het aan te brengen groene dak
 • Een situatietekening, schaal 1:100 (kunnen wij gratis voor u maken)
 • Een foto van het bestaande dak; (kunt u zelf maken, of wij doen dit voor u)
 • Een gespecificeerde begroting of offerte voor de aanleg van het sedumdak (krijg u van ons)
 • als u niet de eigenaar bent: een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier van de eigenaar;
 • Een kopie van uw bankafschrift met IBAN waarnaar de gemeente de subsidie overmaakt.

Het formulier en verdere informatie kunt u vinden op: http://www.energiewijzercapelle.nl/2017/02/01/subsidie-voor-groene-daken-en-groene-gevels/

read more
GroenopdakSubsidie sedumdak Capelle aan den IJssel (2017)