subsidie groene daken

All posts tagged subsidie groene daken

Leidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

by Groenopdak on 15 juli 2017 No comments

Oud Gastel uitvoering 10Gemeente Leidschendam – Voorburg geeft subsidie op het duurzaam verbouwen van je huis. In dit geval op het plaatsen van zonnepanelen, groene daken en het toevoegen van isolatie. Voor groene daken bedraagt deze subsidie 30%, dat is ongeveer € 16,5 per m².

 

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De subsidie voor groene daken is 25% van de kosten tenzij u het met buurtbewoners hetzelfde moment laat aanleggen dan krijgt u 30%.
 • Het toevoegen van dakisolatie wordt gesubsidieerd met 20% als het oppervlak meer dan 35 m² is (en de isolatie meer dan 2,5).
 • Het oppervlak is minimaal 5 m²
 • De kosten zijn minimaal 1000 euro per subsidie aanvraag (isolatie maatregelen en/of zonnepanelen mogen ook meetellen voor dit bedrag).
 • De helling is niet meer dan 45 graden
 • Het dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraat laag en vegetatielaag
 • De subsidie aanvraag moet aangevraagd worden voordat het groene dak wordt aangelegd.
 • Je bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)

U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ervaring met of diploma’s/certificaten heeft voor het aanbrengen of installeren van de voorzieningen.

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 6 x 6 meter = 36 m². Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.980,- euro waarvan u € 594,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

We kunnen er ook isolatie bij aanleggen ónder het sedumdak. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46).  De extra kosten hiervoor zijn ongeveer € 508 euro.  U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 20% subsidie krijgen voor de isolatie. Het totale subsidie bedrag is dan € 586,6 euro.

Aanleg kostenSubsidie alleenSubsidie Met buurtbewoners
sedumdak€ 1.940,-25% = € 485,-30% = € 582,-
dakisolatie€     508,-20% = € 101,625% = € 127,-
Totaal:€ 2.448,-

€ 586,6     

€ 709                 

 

Na aanleg:

U krijgt het subsidiebedrag uitbetaald als u de energiemaatregel heeft geplaatst en betaald. Bij de bevestiging van de reservering heeft u een formulier Verzoek tot vaststelling subsidie ontvangen. Stuur deze terug  met een kopie van de factuur van de aannemer, een betaalbewijs en een kopie van uw nieuwe energielabel. In geval van een groen dak stuurt u een foto van het groene dak mee (in plaats van de kopie van het energielabel).

 

Meer informatie: https://www.lv.nl/subsidie-groen-dak-zonnepanelen-en-isolatie

read more
GroenopdakLeidschendam geeft subsidie op groene daken en isolatie

Nijmegen heeft een groene daken subsidie

by Groenopdak on 12 juli 2017 No comments

subsidie foto NijmegenNijmegen is een grote stad met een mooi historisch centrum maar behalve de mooie architectuur, geschiedenis en vele woningen heeft het ook veel daken waar een groendak op kan! Dat ziet de gemeente ook en daarom geeft het € 25 euro per vierkante meter subsidie.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het oppervlakte van het groene dak bedraagt minimaal 30 m2 voor een woning en 100m2 voor een ander pand.
 • De subsidie voor groene daken is € 25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of €500 euro dus 100 m²
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk beginnen.
 • De regeling geldt alleen voor woningen en panden gelegen in het op de kaart aangegeven deel van Nijmegen
 • U krijgt alleen subsidie voor daken die niet van metaal zijn.

Het subsidie gebied:

subsidiegebied nijmegen

Het rood geaceerde gebied is door de gemeente aangewezen voor de subsidie.

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het:

Stap 1. De aanvraag

De subsidie aanvraag kun je online met de DigiD doen óf door het aanvraagformulier in te vullen en met de post te verzenden. U vraagt met de subsidie aanvraag ook meteen om een voorschot van 50% van de subsidie.

Stap 2. De aanleg

Het groene dak moet binnen 6 maanden na de goedkeuring aangelegd zijn.

Stap 3. Gereedmelding

De aanleg moet binnen 6 maanden gebeuren maar de gereedmelding ook. Het gereedmelden gaat het snelst met DigiD maar het kan ook met het gereedmeldingsformulier en verzend per post. Je moet foto’s sturen van de aanleg, het einresultaat en indien van toepassing van de gewijzigde regenwaterafvoer.

 

Het Waterservicepunt beoordeelt of het groendak en de regenwaterafvoer aan de gestelde eisen voldoen en of u extra maatregelen moet nemen. Daarna krijgt u het restant van het subsidiebedrag.

voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Nijmegen.

read more
GroenopdakNijmegen heeft een groene daken subsidie

Groene daken Rotterdam

by Groenopdak on 8 juli 2017 No comments
de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

Een van de actiefste gemeentes op het gebied van verduurzamen en groene daken is gemeente Rotterdam. De medewerkers van de gemeente zijn er deskundig in en delen hun informatie en kennis graag met je. De gemeente zelf deelt graag in de kosten voor de aanleg van het groene dak.

Inmiddels ligt er in Rotterdam al 235.000m² groen dak.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet bestaan uit de volgende lagen:
  • Wortelwerende laag,
  • Drainagemat,
  • Voedingsbodem (substraat of substraatrollen),
  • Vegetatie (planten).
 • De minimaal aan te leggen sedumdak heeft een oppervlakte van 10 m²;
 • De waterberging moet minimaal 25 liter per m² zijn;
 • Het ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak deugdelijk en zorgvuldig is uitgevoerd.
 • De subsidie voor groene daken is €20,- /m² met een maximum van 50% van de kosten, vanaf 2019 wordt dit bedrag verlaagt naar € 15,- euro per vierkante meter.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

De subsidie aanvraag is niet heel moeilijk maar je moet wel wat belangrijke zaken doorsturen:

 • Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een afschrift van de koopakte of uittreksel uit de kadastrale legger;
 • Machtiging, wanneer aanvrager niet de eigenaar is;
 • Foto, kaart of technische tekening van het dak;
 • Productinformatie/ productblad met aantal L/m² waterbufferend vermogen
 • Planning van de werkzaamheden
 • Gespecificeerde begroting/ offerte van kosten van de begroeid dak voorzieningen, voorzien van aantal m² en laagopbouw.

U krijgt doorgaans binnen 8 weken antwoord op de subsidie aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Na het toekennen moet u binnen drie maanden beginnen met het begroenen van uw dak. Opdracht verlenen telt als beginnen maar we raden aan om dit meteen te doen om problemen te voorkomen. Onze uitvoeringsplanning zit doorgaans twee maanden vol.

Het geld wordt uiterlijk vier weken na vaststelling van uw groene dak op uw rekening overgemaakt. Voor de aanvulling vanuit de waterschappen hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen.

read more
GroenopdakGroene daken Rotterdam

Nieuwe subsidie groene daken in Tilburg

by Groenopdak on 4 juli 2017 No comments

subsidie foto TilburgEr is een nieuwe subsidie groene daken in de gemeente Tilburg. De gemeente heeft sinds dit voorjaar een subsidie voor groene daken. De subsidie is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, bedrijven, instellingen én ontwikkelaars.

“Wethouder Mario Jacobs: “Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en verduurzamen van het stedelijk gebied. Onder andere door de regulering van water en temperatuur, de betekenis voor biodiversiteit, uitstraling en beleving. En ze passen binnen het streven om in 2045 klimaatneutraal te zijn.”

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet ontworpen, aangelegd en onderhouden worden door een gespecialiseerd bedrijf
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten.
 • Voor particulieren is het maximum subsidie bedrag 2.500 euro dus 100 m²
 • Voor VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties is het maximum subsidie bedrag 25.000 euro dus 1000 m²

Looptijd

De regeling gaat in op 1 juni 2017 en loopt tot 1 januari 2019. Daarna evalueert de gemeente Tilburg de regeling en bekijkt of de regeling wordt voortgezet.

Advies bij u thuis

De aanleg van het sedumdak kan vaak op bestaande daken. Het is ongeveer even zwaar als een dak met grind maar behalve de sterkte is het ook belangrijk om te kijken of de dakbedekking nog goed is en/of er speciale voorzieningen nodig zijn voor de planten.

Wij komen altijd graag bij u langs om te kijken en om advies te geven of een groendak mogelijk is. Wilt u ook weten of uw dakbedekking nog goed genoeg is? Een bevriende adviseur van DNA Dak en Gevel, Paul Geerts kan u hier goed advies over geven.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

read more
GroenopdakNieuwe subsidie groene daken in Tilburg

Groendak subsidie Den Haag

by Groenopdak on 1 mei 2017 No comments

Tot en met 1 september 2018 geeft de gemeente Den Haag subsidie op groene daken. Overweegt u om planten op uw dak aan te brengen in de vorm van een groendak? Dan kan de gemeente u € 25,- euro per m² subsidie geven.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 20 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond en dit hebben gemeld bij de gemeente.
 • Het groene dak moet voldoen aan de bouwregels; vraag dus een gespecialiseerd bedrijf!
 • Het waterbergende vermogen van het groene dak moet meer dan 18 Liter per m². Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25 Liter per m².
 • Het dak mag niet schuiner dan 35º graden zijn
 • Het groene dak moet minimaal een wortelwerende laag hebben.
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of € 10.000,- euro.
 • Deze subsidie mag gecombineerd worden met de Subsidie dak- en vloerisolatie 2016-2018 van de gemeente (€ 12,5 /m² met een max van 50% van de kosten).

 

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente Den Haag krijgt.

U kunt er ook voor kiezen om een “Omgekeerd dak” aan te laten leggen. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46), hier overheen komt nog een dam remmende laag en om alles op zijn plek te houden gebruiken we geen dakgrind máár een sedumdak. De totale kosten hiervoor komen op gemiddeld € 1.400,- (inclusief het sedumdak). U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 12,5 / m² subsidie krijgen voor de isolatie. In dit geval zal dat ongeveer € 700,- euro in het totaal zijn.

Aanvragen:Enschede uitvoering Roos 06

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de leverancier of aannemer die het groene dak gaat aanleggen;
 • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.

U ontvangt  binnen 12 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Wanneer je het gereed meldt moet de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd) en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-groene-daken-20162018.htm

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm

read more
GroenopdakGroendak subsidie Den Haag

Subsidie op groene daken Groningen

by Groenopdak on 18 april 2017 No comments

een groen dak

In 2008 kwam gemeente Groningen al als een van de eerste gemeentes met een subsidie en beleid voor groene daken. Sterker nog de gemeente heeft de ambitie om de groenste stad te worden. Mede daarom is er ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Daknatuur in de binnenstad van Groningen. Planten die aantrekkelijk zijn voor de bijen en vlinders maar ook voor vogels.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • Het dak moet minimaal 6 m² of groter zijn;
 • U moet de eigenaar zijn;
 • Het moet aangelegd worden door een specialist;
 • U mag pas beginnen met de aanleg ná verlening van de subsidie
 • Het groene dak moet een jaar na verlening van de subsidie aangelegd zijn;
 • De gemeente heeft per jaar een budget voor groene daken beschikbaar. Daarom geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • 30 euro per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 100 m2
 • 20 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 100 tot 250 m2
 • 10 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 250 tot 1000 m2

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 630,- euro van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de groene dakenspecialist;
 • Situatietekening op schaal (helpen we u graag mee)
 • Foto van uw dak in de huidige situatie
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar

U krijgt binnen 2 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag goedgekeurd wordt. Wanneer de gemeente u de subsidie toekent heeft u een jaar de tijd om uw groene dak aan te laten leggen. Na de aanleg meldt u dit aan de gemeente, die stuurt vervolgens een inspecteur langs om het te controleren. U ontvangt daarna binnen 8 weken de subsidie.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen

 

read more
GroenopdakSubsidie op groene daken Groningen

Subsidie groene daken Amsterdam

by Groenopdak on 18 maart 2017 No comments
Het groene dak van Reigersbos in Amsterdam

Het groene dak van Reigersbos in Amsterdam

Amsterdam, onze trotse hoofdstad met mooie stadsparken, grachten en de vele woningen kan nog mooier en groener worden. De gemeente geeft daarom niet 1 vast bedrag maar keuze uit 2 bedragen per m² subsidie op groene daken.

Hoe zit de regeling in elkaar?

De gemeente heeft het subsidie bedrag bepaald aan de hand van de waterberging van het groene dak. Slim want met meer waterberging kunnen we ook meer soorten planten worden toegepast en daarmee is het nóg beter voor de biodiversiteit. De eisen van gemeente Amsterdam:

 • Het dak moet groter zijn dan 30 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn. (Dat lijkt ons wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs! Wij helpen u graag met dit punt);
 • De waterbuffer van het sedumdak moet meer dan 20 liter per m² zijn;
 • Het groene dak moet deugdelijk en zorgvuldig aangelegd worden;
 • Het groene dak moet binnen 6 maanden afgerond zijn.
 • De bijdrage is als volgt:
  • € 30,- per m² als de waterbuffer tussen de 20 en 30 ltr/m² is;
  • € 50,- per m2 wanneer er een grotere waterbuffer is dan 30 liter per m²
  • Altijd maximaal de helft van de kosten;

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan is 25,6 liter per m² en dus kun je tussen de € 27,5 en € 30,- euro per m² krijgen;

Een wilde bloemendak kost tussen de € 70,- en € 85 ,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan ligt tussen de 34,3 – 39,3 liter per m². De subsidie is dan € 50,- euro per m² met maximaal de helft van de kosten dus in dit geval tussen de € 35,- en € 42,5 per m²

Heb je liever een dakterras met gazon? Het gazon is een groendak dat ongeveer 53 liter per m² waterbuffer heeft. Dat komt dus in aanmerking voor € 50,- euro per m². De kosten voor een gazon op je dak liggen ongeveer tussen € 78,- en € 85,- euro per m². De subsidie ligt dan tussen de € 39,- en € 42,5 per m².

Aanvragen:

Aanvragen kan alleen nog maar digitaal via de website van de gemeente met gebruik van uw DigiD. U heeft daarvoor het ingevulde aanvraagformulier nodig en een aantal bijlage:

 • Offerte van de kosten van de aanleg; bij subsidie aanvragen kleiner dan €5.000,- euro dient de offerte door u en ons ondertekend te zijn;
 • Berekening en/of uiteeinzetting inclusief productinformatie waaruit de opgegeven wateropslagcapaciteit blijft. (hebben we voor u);
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:500 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak
 • Een kleurenkopie van de bankpas (beide zijden), tenzij u als aanvrager al beschikt over een crediteurennummer;
 • Indien u niet de eigenaar bent moet u een toestemmingsformulier laten ondertekenen door de eigenaar.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D#case_%7B7F8A2370-D0F7-49EC-8AA5-C7F8EA055C9D%7D

read more
GroenopdakSubsidie groene daken Amsterdam

subsidie op groene daken in Leeuwarden

by Groenopdak on 17 maart 2017 No comments

DSC_1850Ondanks dat gemeente Leeuwarden in een zeer mooie, open, groene omgeving ligt mag en kan de stad nog een stuk groener worden! Mede daarom geeft gemeente Leeuwarden subsidie op groene daken.

Leuk dat de gemeente meer groene daken wilt maar waarom zou u een groendak nemen? Een van de belangrijkste voordelen: het zorgt voor langere levensduur van de dakbedekking. Verder koelt een sedumdak uw huis of de kamer onder het dak af in de zomer, dit komt door verdamping van het regenwater.  En zeg nou zelf, zijn de bloemen, bijen en plantjes niet gewoon ook leuker om te zien dan kale zwarte dakbedekking?

Wat zijn de voorwaarde van de groene daken subsidie?

De gemeente heeft in 2015 deze subsidie weer ingesteld tot en met 2018 onder andere om het rioolstelsel verder te ontlasten. Elk jaar wordt er €50.000 euro beschikbaar gesteld, toewijzing en behandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn. (Dat lijkt ons wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs! Wij helpen u graag met dit punt);
 • De gemeente wilt de kosten voor de dakconstructieberekening extra subsidiëren met een maximum van € 200,- euro dit kan enkel in overleg en na goedkeuring van hen!
 • Ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk en zorgvuldig te worden uitgevoerd.
 • Het groene dak is een extensief groen dak. Daktuinen komen niet in aanmerking.
 • Werkzaamheden mogen pas worden gestart nadat de subsidie is verleent én moet binnen 6 maanden afgerond zijn.
 • De bijdrage is als volgt:
  • € 30,- per m² dakoppervlak van 0 tot 100 m2
  • € 20,- per m2 dakoppervlak van 100 tot 250 m2
  • € 10,- per m2 dakoppervlak van 250 tot 1000 m2.

Aanvragen groene daken subsidie:

Aanvragen kan digitaal via de website van de gemeente of schriftelijk via hun aanvraagformulier.

Verder moet de aanvraag de volgende gegevens bevatten:

 • Situatie tekening 1:00 met de huidige situatie én de nieuwe situatie; wij helpen hier graag mee!
 • Foto van de huidige staat van het dak;
 • Een opgave van de uitvoeringskosten (offerte is ook goed);
 • Bij een aanpassing van de constructie een verklaring van een constructeur waaruit blijkt dat het dak van het gebouw voldoende draagkracht heeft en in de juiste staat is om het vegetatiedak te kunnen dragen conform het vereiste niveau uit het Bouwbesluit.
 • Indien er meerdere (mede)eigenaren zijn van één gebouw, een lijst met hun namen, adressen en handtekeningen waaruit een goedkeuring van de aanvraag blijkt (zowel rechtspersonen als natuurlijke personen).

Verdere informatie kunt u vinden op de website van gemeente leeuwarden

 

read more
Groenopdaksubsidie op groene daken in Leeuwarden

subsidie De Groene Pet in Hengelo

by Groenopdak on 16 maart 2017 No comments

DSC_1869Krijgt uw huis een groene pet op? De gemeente Hengelo wil de aanleg van sedumdaken stimuleren en is daarom begonnen met de subsidie regeling De Groene Pet. Een dak vol sedum (vetplantjes) op uw woning, garage, school of kippenhok: niet alleen mooi, maar ook duurzaam. Sedumdaken kunnen veel water opslaan en verminderen zo wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast heeft een sedumdak een goede isolerende werking, het verlengt de levensduur van de onderliggende dakbedekking en het zorgt voor meer groen in de stad. Zo’n groen dak is makkelijk aan te leggen, staat mooi en is ook nog eens goed voor uw huis, het milieu en uw portemonnee.

Hoe zit de regeling in elkaar? De gemeente stelt per jaar een maximaal bedrag vast dat ze dat jaar uitgeven aan deze subsidie. Wie het eerst komt wie het eerst maalt dus. Verder moet het groene dak aan een paar eisen voldoen:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Het gaat om een plat of flauw hellend dak (maximaal 15 graden);
 • De subsidie is alleen voor materiaalkosten en bedraagt € 25,- euro per m²;
 • De waterbuffer van het groene dak moet meer dan 15 liter per m²; Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25,3 liter per m².
 • Het dak moet voldoende sterk zijn. (Dat lijkt ons wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs! Wij helpen u graag met dit punt)
 • Het sedumdak moet minimaal bestaan uit de volgende lagen:
  • Wortelwerende laag
  • Drainagelaag
  • Substraatlaag
  • Vegetatielaag (sedummatten)
 • U moet het sedumdak binnen 6 maanden na de voorlopige toekenning hebben aangelegd.

Is uw dak geschikt?

De gemeente Hengelo heeft op een groene daken kaart een indicatie geven welke daken waarschijnlijk geschikt zijn voor een groendak én in aanmerking kunnen komen voor de subsidie regeling “de groene pet”.

http://hengelo.duurzaamheidskaart.nl/GreenroofMap/Home/Search

Wijkt je dak af, neem dan even contact met ons op dan kunnen we ook snel kijken of uw dak aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen:

U kunt de subsidie aanvragen op de website van de gemeente, dit kan alleen digitaal via hun website.

Verder moet de aanvraag de volgende gegevens bevatten:

 • Een voorstel van het aan te brengen groene dak;
 • Het tijdstip waarop met de uitvoering wordt gestart en de vermoedelijke datum van oplevering;
 • Een opgave van de uitvoeringskosten (offerte is ook goed);
 • Foto van de huidige staat van het dak
 • Als u de huurder bent dient u een ondertekende toestemmingverklaring van de huiseigenaar mee te sturen.

Goed om te weten, de gemeente geeft binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken na ontvangst van uw complete aanvraag ontvangt u een brief van de gemeente. Dit is ofwel een voorlopige toekenning waarin staat hoe hoog het bedrag is dat we voor u reserveren of er staat in vermeld waarom uw verzoek is afgewezen.  Verdere informatie kunt u vinden op:

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Subsidie,-Groene-Pet.html

 

 

read more
Groenopdaksubsidie De Groene Pet in Hengelo

Subsidie sedumdak Capelle aan den IJssel (2017)

by Groenopdak on 6 maart 2017 No comments

subsidie fotoGemeente Capelle aan den IJssel gaat voor duurzaam! Op 2 februari 2017 heeft de gemeente meerdere maatregelen aangekondigt om samen met bewoners de stad te verduurzamen. Super leuk, groen en mooi natuurlijk maar ook erg fijn voor uw portemonnee. Heeft u een woning, schuur of bedrijfspand in Capelle aan den IJssel? Dan betaald de gemeente voor een groot deel mee aan de aanleg van een sedumdak.

Hoe zit de regeling in elkaar? Het is een vastgesteld bedrag van € 40.000 euro dat de gemeente wil investeren, dat is 1600 m². Wie het eerst komt wie het eerst maalt dus. Verder wordt er in de regeling onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven. We leggen de voorwaarden kort voor u uit

Particulier:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn (lijkt me wel fijn ja, je wilt immers iets leuks niet iets engs!);
 • De subsidie bedraagt €25,- euro per m²;
 • Het maximale subsidie bedrag per huishouden is €1.500 oftewel 60 m² en het subsidie bedrag is maximaal 90% van de kosten.

Ondernemer:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Het dak moet voldoende sterk zijn;
 • De subsidie bedraagt €25,- euro per m²;
 • Het maximale subsidie bedrag per bedrijf is €10.000 oftewel 400 m² en het subsidie bedrag is maximaal 50% van de kosten.

Aanvragen:

Wij helpen graag met de aanvraag en kunnen, voor zover mogelijk het aanvraagformulier voor u invullen. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • Een voorstel van het aan te brengen groene dak
 • Een situatietekening, schaal 1:100 (kunnen wij gratis voor u maken)
 • Een foto van het bestaande dak; (kunt u zelf maken, of wij doen dit voor u)
 • Een gespecificeerde begroting of offerte voor de aanleg van het sedumdak (krijg u van ons)
 • als u niet de eigenaar bent: een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier van de eigenaar;
 • Een kopie van uw bankafschrift met IBAN waarnaar de gemeente de subsidie overmaakt.

Het formulier en verdere informatie kunt u vinden op: http://www.energiewijzercapelle.nl/2017/02/01/subsidie-voor-groene-daken-en-groene-gevels/

read more
GroenopdakSubsidie sedumdak Capelle aan den IJssel (2017)