subsidie

All posts tagged subsidie

Groene daken Rotterdam

by Groenopdak on 8 juli 2017 No comments
de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

de foto is van de dakakkers in Rotterdam. Een echte moestuin op het dak!

Een van de actiefste gemeentes op het gebied van verduurzamen en groene daken is gemeente Rotterdam. De medewerkers van de gemeente zijn er deskundig in en delen hun informatie en kennis graag met je. De gemeente zelf deelt graag in de kosten voor de aanleg van het groene dak.

Inmiddels ligt er in Rotterdam al 235.000m² groen dak.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet bestaan uit de volgende lagen:
  • Wortelwerende laag,
  • Drainagemat,
  • Voedingsbodem (substraat of substraatrollen),
  • Vegetatie (planten).
 • De minimaal aan te leggen sedumdak heeft een oppervlakte van 10 m²;
 • De waterberging moet minimaal 25 liter per m² zijn;
 • Het ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak deugdelijk en zorgvuldig is uitgevoerd.
 • De subsidie voor groene daken is €20,- /m² met een maximum van 50% van de kosten, vanaf 2019 wordt dit bedrag verlaagt naar € 15,- euro per vierkante meter.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

De subsidie aanvraag is niet heel moeilijk maar je moet wel wat belangrijke zaken doorsturen:

 • Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een afschrift van de koopakte of uittreksel uit de kadastrale legger;
 • Machtiging, wanneer aanvrager niet de eigenaar is;
 • Foto, kaart of technische tekening van het dak;
 • Productinformatie/ productblad met aantal L/m² waterbufferend vermogen
 • Planning van de werkzaamheden
 • Gespecificeerde begroting/ offerte van kosten van de begroeid dak voorzieningen, voorzien van aantal m² en laagopbouw.

U krijgt doorgaans binnen 8 weken antwoord op de subsidie aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Na het toekennen moet u binnen drie maanden beginnen met het begroenen van uw dak. Opdracht verlenen telt als beginnen maar we raden aan om dit meteen te doen om problemen te voorkomen. Onze uitvoeringsplanning zit doorgaans twee maanden vol.

Het geld wordt uiterlijk vier weken na vaststelling van uw groene dak op uw rekening overgemaakt. Voor de aanvulling vanuit de waterschappen hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen.

read more
GroenopdakGroene daken Rotterdam

Nieuwe subsidie groene daken in Tilburg

by Groenopdak on 4 juli 2017 No comments

subsidie foto TilburgEr is een nieuwe subsidie groene daken in de gemeente Tilburg. De gemeente heeft sinds dit voorjaar een subsidie voor groene daken. De subsidie is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, bedrijven, instellingen én ontwikkelaars.

“Wethouder Mario Jacobs: “Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid, leefbaarheid en verduurzamen van het stedelijk gebied. Onder andere door de regulering van water en temperatuur, de betekenis voor biodiversiteit, uitstraling en beleving. En ze passen binnen het streven om in 2045 klimaatneutraal te zijn.”

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • Het groene dak moet ontworpen, aangelegd en onderhouden worden door een gespecialiseerd bedrijf
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten.
 • Voor particulieren is het maximum subsidie bedrag 2.500 euro dus 100 m²
 • Voor VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties is het maximum subsidie bedrag 25.000 euro dus 1000 m²

Looptijd

De regeling gaat in op 1 juni 2017 en loopt tot 1 januari 2019. Daarna evalueert de gemeente Tilburg de regeling en bekijkt of de regeling wordt voortgezet.

Advies bij u thuis

De aanleg van het sedumdak kan vaak op bestaande daken. Het is ongeveer even zwaar als een dak met grind maar behalve de sterkte is het ook belangrijk om te kijken of de dakbedekking nog goed is en/of er speciale voorzieningen nodig zijn voor de planten.

Wij komen altijd graag bij u langs om te kijken en om advies te geven of een groendak mogelijk is. Wilt u ook weten of uw dakbedekking nog goed genoeg is? Een bevriende adviseur van DNA Dak en Gevel, Paul Geerts kan u hier goed advies over geven.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

read more
GroenopdakNieuwe subsidie groene daken in Tilburg

Groendak subsidie Den Haag

by Groenopdak on 1 mei 2017 No comments

Tot en met 1 september 2018 geeft de gemeente Den Haag subsidie op groene daken. Overweegt u om planten op uw dak aan te brengen in de vorm van een groendak? Dan kan de gemeente u € 25,- euro per m² subsidie geven.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een in de subsidie regeling wel een paar belangrijke voorwaarden opgenomen:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 20 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond en dit hebben gemeld bij de gemeente.
 • Het groene dak moet voldoen aan de bouwregels; vraag dus een gespecialiseerd bedrijf!
 • Het waterbergende vermogen van het groene dak moet meer dan 18 Liter per m². Onze sedumdaken hebben een waterbuffer van 25 Liter per m².
 • Het dak mag niet schuiner dan 35º graden zijn
 • Het groene dak moet minimaal een wortelwerende laag hebben.
 • De subsidie voor groene daken is €25,- /m² met een maximum van 50% van de kosten en/of € 10.000,- euro.
 • Deze subsidie mag gecombineerd worden met de Subsidie dak- en vloerisolatie 2016-2018 van de gemeente (€ 12,5 /m² met een max van 50% van de kosten).

 

Voorbeeld:

Een groendak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente Den Haag krijgt.

U kunt er ook voor kiezen om een “Omgekeerd dak” aan te laten leggen. We leggen dan bovenop de dakbedekking speciale isolatie (R-waarde 2,46), hier overheen komt nog een dam remmende laag en om alles op zijn plek te houden gebruiken we geen dakgrind máár een sedumdak. De totale kosten hiervoor komen op gemiddeld € 1.400,- (inclusief het sedumdak). U kunt dan naast de subsidie voor groene daken óók 12,5 / m² subsidie krijgen voor de isolatie. In dit geval zal dat ongeveer € 700,- euro in het totaal zijn.

Aanvragen:Enschede uitvoering Roos 06

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de leverancier of aannemer die het groene dak gaat aanleggen;
 • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.

U ontvangt  binnen 12 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Wanneer je het gereed meldt moet de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd) en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-groene-daken-20162018.htm

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm

read more
GroenopdakGroendak subsidie Den Haag

Fiscale voordelen van een groen dak

by Groenopdak on 26 april 2017 No comments

apple-589640_1920Als eigenaar van een bedrijf heb je veel aan het hoofd, de vele fiscale voordelen uitzoeken die je nog kan halen met slimme investeringen zullen niet bovenaan je to-do lijstje staan. Daarom leggen we hier graag uit welke fiscale voordelen je kunt behalen wanneer je het bedrijfspand verduurzaamt. Een sedumdak op je bedrijf heeft namelijk veel voordelen, niet in het minst de bijdrage die het levert voor de reducering van je CO2 footprint én de uitstraling van een duurzaam imago.

Allereerst wil je natuurlijk een richtprijs om antwoord te hebben op de vraag “Wat kost een groen dak?” De kosten van een sedumdak per m² hangt wel af van de vormgeving en bereikbaarheid. Wij willen transparant werken en geven daarom je graag al een idee van de kosten:

OppervlakRichtprijs
< 20 m²€ 52,- / m²
20-150 m²€ 47,- / m²
150 – 500 m²€ 44,- / m²
500 – 1000 m²€ 40,- / m²
> 1000 m² € 35,- / m²

*prijzen zijn exclusief btw en met een goede tot gemiddelde bereikbaarheid en aangelegd met sedummatten zodat het meteen groen is.

Wil je een nauwkeurigere prijsindicatie vraag dan vrijblijvend een offerte op.

1.      Subsidie groene daken

Voor zover bij ons bekend hebben nu de volgende 18 gemeentes een subsidie voor groene daken: Almelo, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Soest, Tilburg, Utrecht, Zoeterwoude, Zwijndrecht.

Staat jouw gemeente er niet tussen en wil je weten of jou gemeente een subsidie voor groene daken heeft? Bel ons even dan zoeken we het voor je na.

2.      Milieu-investeringsaftrek voor een groen dak

Je dak voorzien van een sedum dakbedekking is een duurzame investering en komt daarom in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een aftrekpost voor duurzame investeringen, in het geval van het groendak mag je 36% van de inverstering hiervoor opgeven.

Om het exacte voordeel te bereken, en te bekijken of dit voor u mogelijk is, zou u de accountant moeten vragen. Een groen dak (vegetatiedak) heeft als bedrijfsmiddelcode F6420. De regeling staat hier ook verder uitgelegd: http://bit.ly/2ot7JeU

3.      De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Naast de Mia regeling bestaat er ook een tweede fiscale aftrekpost voor duurzame investeringen. Dit is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Vamil-regeling is ook een manier om duurzame investeringen versneld af te schrijven. In het geval van een groendak kan dat met 75% van de investering.

Voor meer informatie kun je het beste navraag doen bij je boekhouder / accountant. De regeling staat hier ook verder uitgelegd: http://bit.ly/2ot7JeU

Het groen dak (vegetatiedak) heeft als bedrijfsmiddelcode F6420.

4.      EIA voor de zonnepanelen

Huh zonnepanelen? Ja Zonnepanelen en een sedumdak zijn hele goede vrienden. Het sedumdak zorgt er namelijk voor dat de zonnepanelen 10% meer rendement behalen.

De EIA is ook een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2017 is dit bedrag 55,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Om het exacte voordeel te bereken, en te bekijken of dit voor u mogelijk is, zou u de accountant moeten vragen. Meer informatie vindt je op de website van de belastingdienst: http://bit.ly/2q3ZSo9

 

 

read more
GroenopdakFiscale voordelen van een groen dak

Subsidie voor groene daken in Amstelveen

by Groenopdak on 25 april 2017 No comments

subsidie foto AmstelveenVeel gemeentes in de randstad weten het al, groene daken zijn goed voor de bewoners maar ook voor de gemeente. De gemeente Amstelveen wil daarom haar bewoners stimuleren met een mooie subsidie regeling voor groene daken.

 Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft een hele mooie uitgebreide subsidie regeling maar wel  met een paar belangrijke voorwaarden:

 • De oppervlakte van het groendak bedraagt minimaal 15 m2;
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening met het werk hebben afgerond.
 • De woning of het bedrijfspand moeten 3 jaar oud zijn.
 • Voor daken groter dan 40 m² moet de aanleg plaats vinden door een professional;
 • Een basis groen dak (vaak een sedumdak) moet minimaal 25 Liter /m² bergen
 • Een Biodivers groen dak heeft een verhoogde waarde voor de biodiversiteit door meer waterberging (40 Liter/m²) en een beplantingsplan dat de gemeente goedgekeurd.
  • Wij helpen graag met het maken van een specifiek plan voor de planten op je dak!
 • De gemeente vergoed 1/3e van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor bedrijven is dat dus het excl. Btw bedrag voor particulieren incl. btw.

 

Prijzen:

De gemeente maakt dus onderscheid in het type groendak. Hier is een overzicht van de subsidie:

Oppervlak15-100 m²100-200 m²> 250 m²
Type dakSedumBiodiversSedumBiodiversSedumBiodivers
Subsidie/ m²€ 30,-€ 50,-€ 20,-€ 40,-€ 10,-€ 30,-
Maximaal (1/3 kosten)€ 1.833,-€ 5.000,-€ 3.667,-€ 10.000,-€ 4.583,-€ 15.000,-

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 385,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Wanneer u zelf het sedumdak: (dit mag tot 40 m²)
  • Eigendomsbewijs van het gebouw,
  • Schets van de eindsituatie met m²
  • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.
 • Wanneer u het door een bedrijf laat doen (verplicht bij meer dan 40 m²)
  • Eigendomsbewijs van het gebouw,
  • Schets van de eindsituatie met m² (verzorgen we graag voor u)
  • Duidelijke kleurenfoto’s van het dak voorafgaand aan de aanleg.
  • Offerte met de volledige werkomschrijving;

U ontvangt  binnen 13 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Let op je moet de subsidie wel minimaal 8 weken voor uitvoering aanvragen! Bij dit formulier moeten de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd), een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Gezond-en-veilig-wonen-en-leven/Duurzaamheid-en-milieu/Groene-daken-subsidie.htm

read more
GroenopdakSubsidie voor groene daken in Amstelveen

Meer groene daken in Leiden dankzij subsidie

by Groenopdak on 21 april 2017 No comments

IMG-20160831-WA0022De gemeente Leiden ondersteunt inwoners die een groen dak willen aanleggen met de Subsidie Groene Daken. Deze subsidie is niet alleen voor woningeigenaren, maar bijvoorbeeld ook voor erfpachters, een vereniging van eigenaren en woningcorporaties. Huurders mogen subsidie aanvragen als de verhuurder schriftelijk akkoord is. De regeling geldt tot 1 januari 2018.

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • De subsidieaanvraag voor het groene dak omvat minimaal 15 m2 ;
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; (wij kunnen u 10 jaar garantie geven hierop);
 • ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;
 • Het groene dak moet binnen zes maanden na datum van subsidie verlening aangelegd zijn.
 • De subsidie bedraagt € 25,- euro per m² met een maximum van € 15.000 euro.

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro subsidie van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Een gespecificeerde begroting van de aanlegkosten van het groene dak
 • Een werkomschrijving/ werkplanning
 • Situatietekening;
 • Een foto van het dak
 • een intentieverklaring tot het voor minimaal vijf jaar instandhouden van het groene dak;
 • indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder.
 • Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de gezamenlijke eigenaren worden ingediend. Een collectieve aanvraag kan gebruik maken van de bijlage. Voor elke deelnemer aan het collectief moeten bovenstaande bijlagen toegevoegd worden.

U ontvangt  binnen 8 weken na de aanvraag uitslag van de gemeente. Als de subsidie is toegekend moet u het groene dak binnen 6 maanden laten aanleggen en vervolgens, wanneer het af is, een gereed melding doen. Bij dit formulier moeten de factuur met specificatie (uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd), een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en een foto van het gerealiseerde groene dak, worden bijgevoegd.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/subsidies/groene-daken/

 

read more
GroenopdakMeer groene daken in Leiden dankzij subsidie

Subsidie op groene daken Groningen

by Groenopdak on 18 april 2017 No comments

een groen dak

In 2008 kwam gemeente Groningen al als een van de eerste gemeentes met een subsidie en beleid voor groene daken. Sterker nog de gemeente heeft de ambitie om de groenste stad te worden. Mede daarom is er ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Daknatuur in de binnenstad van Groningen. Planten die aantrekkelijk zijn voor de bijen en vlinders maar ook voor vogels.

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft niet veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • Het dak moet minimaal 6 m² of groter zijn;
 • U moet de eigenaar zijn;
 • Het moet aangelegd worden door een specialist;
 • U mag pas beginnen met de aanleg ná verlening van de subsidie
 • Het groene dak moet een jaar na verlening van de subsidie aangelegd zijn;
 • De gemeente heeft per jaar een budget voor groene daken beschikbaar. Daarom geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • 30 euro per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 100 m2
 • 20 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 100 tot 250 m2
 • 10 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 250 tot 1000 m2

 

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddeld € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 630,- euro van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Verder moet u een aantal bijlages meesturen:

 • Offerte van de groene dakenspecialist;
 • Situatietekening op schaal (helpen we u graag mee)
 • Foto van uw dak in de huidige situatie
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar

U krijgt binnen 2 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag goedgekeurd wordt. Wanneer de gemeente u de subsidie toekent heeft u een jaar de tijd om uw groene dak aan te laten leggen. Na de aanleg meldt u dit aan de gemeente, die stuurt vervolgens een inspecteur langs om het te controleren. U ontvangt daarna binnen 8 weken de subsidie.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen

 

read more
GroenopdakSubsidie op groene daken Groningen

Sedumdak met subsidie in Den Bosch

by Groenopdak on 12 april 2017 No comments

 

sedumdak, den bosch

Lichtgewicht sedumdak in den bosch

Den Bosch, een oude handelsstad en de hoofdstad van Noord Brabant. Bekend en beroemd om de Sint-jan, Jeroen Bosch, Bosche bollen én het bosche Broek. Wat mider bekend is of was is dat het een van de groenste steden van Nederland is. En dat groene, dat staat nog steeds hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente. Om die groene uitstraling te versterken, bij te dragen aan de biodiversiteit, gezondere lucht én om het riool te ontlasten geeft de gemeente subsidie op groendaken.

Zelf geeft de gemeente ook het goede voorbeeld met al een groot aantal groene daken. Wil je alle groene daken en sedumdaken in den bosch zien? kijk dan eens op de kaart.

 

 

Hoe zit de subsidie in elkaar?

De gemeente heeft net veel maar wel een paar belangrijke voorwaarden:

 • Het dak moet minimaal 20 m² of groter zijn;
 • Het gaat om een platdak;
 • Uw dak moet van voor 1 januari 2014 zijn;
 • Het gebouw/ dak moet onderdeel zijn van een pand met woonbestemming en u moet hier zelf wonen;
 • De bijdrage is € 25,- per m² met een maximum van 100 m²;

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost gemiddelde € 55,- euro per m² inclusief btw. Het voorbeeld dak is een uitbouw van 7 x 3 meter = 21 vierkante meter. Het sedumdak door ons laten aanleggen kost dus € 1.155,- euro waarvan u € 525,- euro van de gemeente krijgt.

Aanvragen:

Aanvragen kan heel gemakkelijk door het aanvraagformulier in te vullen. Hierop staan uw gegevens en een paar gegevens van het dak. Wanneer de gemeente u de subsidie toekent heeft u 6 maanden de tijd om uw groene dak aan te leggen. Na de aanleg van het sedumdak stuur je een foto met de rekening en een bewijs van je bankrekeningnummer op naar de gemeente.

Meer weten?  Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken.html

read more
GroenopdakSedumdak met subsidie in Den Bosch

Ook Soest geeft subsidie op groendaken

by Groenopdak on 11 april 2017 No comments

sedumdak voorjaarSoest is een oase van rust met natuurschoon tussen Utrecht en Amersfoort. Om die groene uitstraling te versterken, bij te dragen aan de biodiversiteit, gezondere lucht én om het riool te ontlasten geeft de gemeente subsidie op groendaken.

De gemeente Soest vergoedt een deel van de kosten voor de realisatie van een groen dak op een nieuw of bestaand dak. Alle soorten daken komen in aanmerking. Denk ook aan uw fiets- en/of tuinschuur, uitbouw, serre, kantoor in de tuin of uw garage/carport. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen. Kortom een van de meest complete subsidie van Nederland!

Hoe zit de subsidie op groendaken in elkaar?

De gemeente heeft in haar voorwaarden een aantal eisen opgenomen om ervoor te zorgen dat het wel een bijdrage levert aan de verbetering van Soest:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m²;
 • Aantoonbaar sterk genoeg zijn; verklaring van een constructeur o.i.d. is hiervoor nodig.
 • Het dak is geen dak met dakpannen;
 • Het moet gaan om een extensief groendak. Voorbeelden zijn sedumdaken, kruidendaken, grasdaken en wilde bloemendaken.
 • De bijdrage is 33% procent van de kosten met een maximum van € 30,- per m² (en maximaal € 20.000,- euro per object);
 • De kosten van een bouwkundig expert worden ook tot de aanlegkosten gerekend en dus voor 33% vergoed;

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De constructie laten controleren door een constructeur kost meestal circa 200 a 300 euro. Het voorbeeld dak is een schuurtje van 3 x 5 m¹ = 15 m², het sedumdak hiervoor kust dus circa 900 euro. Uw totale investering is dan 900 + 300 = 1.200,- inclusief btw. De gemeente betaald u hiervan 396,- euro (dus € 26,4 euro/m² in dit geval).

Aanvragen:

Aanvragen kan door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen naar de gemeente met de benodigde bijlage’s:

 • Verklaring van de constructeur;
 • Een offerte van de kosten van de aanleg óf een begroting.
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:100 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak (indien het een bestaand dak is)
 • Een onderhoudsplan voor de eerste 10 jaar na aanleg;
 • een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument, indien vereist

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.soest.nl/subsidie-groene-daken/ 

read more
GroenopdakOok Soest geeft subsidie op groendaken

Groene daken subsidie Utrecht

by Groenopdak on 10 april 2017 No comments

20170328_121915_resizedSubsidie op je sedumdak in de gemeente Utrecht,

Utrecht, het middelpunt van ons landje met mooie oude stadsparken, groene linten en de vele woningen kan nog mooier en groener worden. De gemeente geeft daarom een groene daken subsidie. In augustus 2018 is de regeling iets veranderd en sinds dien maakt de gemeente onderscheid tussen een intensief groendak ( meer dan 200 kg/m² en 45 L/m² waterbuffer) en extensieve groene daken zoals een sedumdak, een kruidendak e.d.

De groene daken subsidie is daardoor voor extensieve groene daken nog maar 25% van de kosten.

Hoe zit de groene daken subsidie in elkaar?

De gemeente heeft in haar voorwaarden een aantal eisen opgenomen om ervoor te zorgen dat het wel een substantiële bijdrage levert aan de verbetering van Utrecht:

 

 

 • Het dak moet groter zijn dan 20 m², wilt u samen met uw buren een aanvraag doen dan moet het minimaal 75 m² bij elkaar zijn;
 • Het dak mag niet schuiner zijn dan 15º omdat bij platte daken de waterberging beter verloopt en ze bijna nooit water hoeven te krijgen;
 • Het moet gaan om een extensief groendak. Voorbeelden zijn sedumdaken, kruidendaken, grasdaken en wilde bloemendaken;
 • Bij een intensief groen dak en is de subsidie 50% van de kosten met een maximum van € 50 per m2.
 • Bij een extensief groen dak en is de subsidie 25% van de kosten met een maximum van € 30 per m2.
 • De kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van EUR 250,00 vergoed;
 • Het groene dak mag pas aangelegd worden ná verlenen van de subsidie.

Voorbeeld:

Een sedumdak aanleggen kost tussen de € 55,- en € 60,- euro per m² inclusief btw. De waterbuffer hiervan is 25,6 liter per m² en dus kun je tussen de € 13.75 en € 15,- euro per m² krijgen;

Aanvragen:

Aanvragen kan alleen nog maar digitaal via de website van de gemeente met gebruik van uw DigiD. U heeft daarvoor het ingevulde aanvraagformulier nodig en een aantal bijlage:

 • Een offerte van de kosten van de aanleg óf een begroting. Een begroting moet de volgende bedragen bevatten: Materiaalkosten, Manuren / loonkosten, kosten voor bouwkundige advies en overige relevante kosten.
 • Indien uw dak groter is dan 100 m² moet u twee offertes indienen.
 • Een situatietekening met het nieuwe groene dak 1:100 of groter.
 • Een kleurenfoto van het bestaande dak
 • Indien u niet de eigenaar bent moet u een toestemmingsformulier laten ondertekenen door de eigenaar.

De gemeente is vaak heel snel met antwoorden maar indien de aanvraag compleet en op tijd ingediend is duurt het uiterlijk 12 weken. Verdere informatie kunt u vinden op: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=804

read more
GroenopdakGroene daken subsidie Utrecht